Jasan Pogled

U kontekstu

Foto: Fearghal Kelly

Zamislite situaciju u kojoj se nekoj budali poremete hormoni i proradi histerija te iz obesti donese
nekakav propis da nosimo preko glava korištenu vc šolju ili će nas drastično novčano kazniti i
iscediti kao komarca.

Zamislite da vam neko ugrozi zdravlje i vi ga bespogovorno slušate i uništavate svoje zdravlje, svoj
um i svoj duh.

Zamislite društvo u kojima oni uticajni šute o tome, a galame o glupostima.

Zamislite isto to društvo koje dopušta da mu nadređeni uništavaju život.

Zamislite to društvo koje dopusti glupacima da ga vodi.

Ali ni oni nisu sami krivi, jer oni koji mogu nešto učiniti su glupi i neprobuđeni.

Zaista je nemoguće da probuđena osoba prihvati norme i narative takvog društva, jer su nakaradni.

Moj život je za mene iznad svakog zakona. Ja sam taj koji ga odlučuje produžiti, očuvati ili skratiti.

Zamislite društvo koje ne ceni život i koje u sebi života nema.

Ljudi ne žive, ne osećaju, ne doživljavaju, ne mole se, nisu više ni nalik na ljude.

Zamislite da se ovakvo šta dešava nama!

Gorjan Kljajić

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.