Anatomija Fenomena

Umetnici bi morali biti osuđeni, u ime Istine, kao filozofski falsifikatori [Tema: Sabato]

platon i

Logika i Grci

Skladan Grk je izum XVIII veka, i ulazi u sastav arsenala opštih mesta kojem pripadaju i britanska flegma i francuski odmeren duh. Smrtonosne i turobne grčke tragedije bile bi dovoljne da razveju tu glupost, kada ne bismo imali više filozofske dokaze, a naročito izumevanje platonizma. Svaki čovek priziva ono što nema, pa ako Sokrat priziva Razum, to je baš zato što mu je on potreban kao odbrana od strašnih sila podsvesti. A ako ga Platon zatim ustanovi kao oruđe Istine, to je zato što nema poverenja u sopstvena pesnička osećanja. Nesavršeni smo, naše je telo grešno i smrtno, strasti nas zaslepljuju: kako ne težiti znanju koje je nepogrešivo i univerzalno? Zar ova teorema koju smo dokazali ne važi za sve i na svakom jeziku, zar nije ravnodušna prema besu ili milosrđu, naklonosti ili strasti? Eto, dakle, tajnoga puta ka večnosti.

Matematika nam daje ključ i pokazuje put ka onostranom.

Odbacivanje umetnosti tada je postalo neizbežno (kao što na izvestan način ponovo postaje neizbežno u Sartrovom stavu), odbacivanje koje, kao što sam Platon nagoveštava kada kritikuje Homera, nije toliko etičko koliko metafizičko. U prvim dijalozima još govori lepo o pesnicima, ali u poslednjim ih se gnuša koliko i sofista, kao trgovaca Ne-Bićem, kao tehničara laži i iluzije. I to je prirodno, ako imamo u vidu šta kaže u Državi: Bog je stvorio arhetip stola, stolar stvara simulakrum tog arhetipa, a slikar stvara simulakrum tog simulakruma – to je iščezavanje na kub. (A to nam, uzgred, nudi najbolja kritika imitativne ili „realističke“ umetnosti.) Umetnici bi morali biti osuđeni, dakle, u ime Istine, kao filozofski falsifikatori.

Ukratko: Sokrat je izmislio Razum jer je bio bezumnik, a Platon je odbacio umetnost jer je bio pesnik. Dobri su to predskazivači Načela Protivrečnosti! Ta činjenica jednostavno pokazuje da Logika ne funkcioniše čak ni za svoje izumitelje.

Ernesto Sabato

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.