Art

Unolog

Foto: Dynamic Wang

Kažem da je svet nastao iz semena, semena sveta. To seme je jedna misao.

Nastao je u pomirenju i nerazumevanju jedne misli, koja je sama sa sobom opštila. Neki bi to nazvali monologom, ali kako nazvati monolog koji je dijalog, između jedne jedine misli. Unologom bi bilo prikladno, i sasvim dovoljno da se vidi prvi sukob. U njemu, u toj jednini, je u isto vreme, uzmimo da je vreme postojalo, bilo dovoljno razumevanja da se druga strana, uzmimo da je postojala ili nije druga strana, ali da razume i da se, ista strana, dakle dve ili dakle jedna, posvađa.

Zamislite da ste na recimo ostrvu, koje se nalazi na granici vremenskih zona, a na Ekvatoru, i u isto vreme možete da jedan sat preživite koliko god puta ste brzi, te da budete letom ili zimi na istom brodu, dovoljno puta dok vas dah ne izda.

Potom, mislim o spavanju. Čitav proces koji nas vodi, nas obične od umora velikog, do novog jutra. Pitam se. Ne postoji li tačan trenutak kada se zaspi? Dakle, onaj trenutak, mali milisekund, koji nas prebacuje preko aspsolutne osetnosti da jastkuk postoji u daleko, do jutra. U fabrikama, u svadbenom veselju rečeno da, u tački topljenja, u trenutku kada ćelija prihvati kiseonik, u udarcu po tastaturi, prolasku kroz cilj, postoji ta vremenska odrednica. U nama je nemerljiva. Dakle, ne da se izmeriti.

Kada se igram šahom, gledam malo poteza unapred. Nedovoljno da bih pobedio boljeg od sebe, ali dovoljno da vidim, da je svaki potez preteča i nastavak sledećeg, i da se razvija igra da ne možemo ni da pretpostavimo gde ce se zaustaviti. Čitao sam da je jedan od svetskih šampiona, posle dodele titule izjavio da je potez odigrao intiutivno. To je ta ista milisekunda, isti unolog.

Posmatram Sunce gde odlazi za horizontom, drugim ljudima, znam da je otišlo pre par minuta, ali ja ga i dalje vidim, posmatraću ga jos minut-dva. U tim trenucima delimo Sunce, ja mu vidim zalazak, dok se tamo dole na jugu, ljudi vec bude osunčani. Da li znaju kada su zaspali?

Tako je svet nastao. Iz unologa.

Tražim reč da se svađam sa sobom, ne nalazim.

Marko Jovanović

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.