Art

Abdulah Sidran – A onda će doći jutro

Foto: Matthew Hamilton

A onda će doći jutro kad ćeš
Nečujno kao svitanje
Ući u moju sobu
I vidjeti
Da mene više nema
Cjelivaćeš
Ruho u kojem sam boravio
Suzama ga okapati
Dlanovima
Hladnog
Grijati
A ja ću te
Prstima od
zraka svjetlosnih
Milovati
Odozgor
Sa visina
U koje si godinama
Gospodaru Svjetova
Slala molitve
Da me čuva
Milovaću te
Nad suho moje ruho nadnesenu
I Njemu
Gospodaru Svjetova
Kazivati molitvu
Da te čuva
Da te čuva
Da te čuva

Abdulah Sidran

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.