Anatomija Fenomena

Antologija Humana – Tabula smaragdina [Tema: Hamvaš]

Tabula smaragdina

1. Istina, bez laži, pouzdana i iskrena.

2. Ono što je dolje odgovara onome što je gore, a što je gore odgovara onome što je dolje kako bi se izvršila čudesna operacija sjedinjenja.

3. Kao što su sve stvari potekle od jednog, od jedine misli, tako su sve stvari nastale od ove jedne stvari, prilagođavanjem.

4. Otac njegov je Sunce, majka njegova je Mjesec, Vjetar ga je nosio u svojoj utrobi, Zemlja je njegova hraniteljka.

5. On je Otac svake telesme, tvorac cijelog svijeta.

6. Njegova snaga je potpuna ako ce ponovo okrene zemlji.

7. Odvojićeš Zemlju od Vatre, lako od teškog, postepeno s velikim znanjem.

8. Sa zemlje se uzdiže na nebo, zatim se ponovo spušta na zemlju, upija snagu gornjeg i donjeg svijeta. Tako ćeš zadobiti vladavinu nad cijelim svijetom. Zbog toga će od tebe pobjeći svaka tama.

9. To je sila sile u svakoj sili, budući da prožima sve nježno i savlađuje sve nepobjedivo.

10 Tako je stvoren svijet.

11. – Odavde će poteći čarolija prilagođavanja, čiji je ovo način.

12. Zato me nazivaju Hermes Trismegistos jer mi pripadaju sva tri znanja svijeta.

13. Ispunjeno je ono što sam rekao o operacijama Sunca.

Hermes Trismegistos

Sadržina Tabule smaragdine je sljedeća.

Ako čovjek hoće da izvrši operaciju čudesnog  sjedinjenja (Jednog), ono što je dolje i ono što je gore odgovaraju jedno drugom u njegovoj operaciji. Jer kao što svaka stvar potiče iz misli Jednoga, tako isto, naravno – istina uz prenos – sve je nastalo iz Jednog.

Kako je poteklo i kako nastalo?

Tvorac je Sunce. Majka je Mjesec. Vazduh je nosi u materici i Zemlja hrani. Jer je on (telesma) tvorac cijelog svijeta. Njegova snaga dostiže najveći stepen ako pristigne na zemlju i odatle se vrati nazad. A to je teorija operacije, recimo, to je bila teorija znanja.  

Sada slijedi praktično uputstvo. Šta treba učiniti? Treba odvojiti vatreno od zemlje i lako od teškog.

U odvajanju je znanje isto toliko važno kao i strast. Diferencirati i diferencirati. To je najvažnije.

Usred ove operacije uzdiže se (telesma), zatim spušta kako bi upila u sebe snagu gornjeg i donjeg svijeta Na ovakav način čovjek zadobija moć nad stvarima. A tama se raspršuje. Čovjek dolazi u posjed takve moći kojom i vazdušasto može da uhvati i da ga pobijedi, i da prožima čvrstu materiju.

Svijet je na taj način stvoren i to je i način prenosa. A sve to nije ništa drugo do operacija Sunca.

Paracelzus uz Tabulu smaragdinu daje opasku da su tih trinaest rečenica univerzalni recept  po kojem se stvari mogu postaviti u njihovo prirodno ili savršeno stanje. Nema razlike između zemaljskih, mineralnih, biljnih, životinjskih, psihičkih, duhovnih krugova, na svaki od njih se može podjednako primijeniti.

Prva misao koju treba razumjeti jeste šta znači izvršiti operaciju čarolije Jedan. (Prema  arapskom tekstu: Jedan je djelo čarolije. Paracelzus: auszurichten die Wunder eines einzigen. Dinges. Art perpetranda miracula rei unis.)

Ovo je operacija:

1. Čovjeku daje moć nad stvarima.

2. I svijet je stvoren na takav način.

3. To zapravo nije ništa drugo do operacija Sunca.

Bilo koliko da ju je teško naučiti i praktikovati, ipak vrijedi. Ona obećava moć nad stvarima (ne samovolju!). Vazdušasto može biti pobijeđeno (čovjek leti!), i teška materija biće prozirna (kao s rendgenskim zracima). Arapski tekst kaže: to je kao što je stvaranje svijeta.

Kako treba početi? Na taj način što čovjek diferencira. Odvaja lako od teškog. Primjer će odmah razjasniti: apostol Pavle piše da čovjek može da živi po tijelu i po duhu. Opet on na drugom mjestu pravi trostruko razlikovanje između tjelesnog, duševnog i duhovnog. A isti apostol Pavle je učio o razlikovanju prirodnog i duhovnog čovjeka.

Na ovakav način treba shvatiti odvajanje u Tabuli smaragdini. To je osnovna operacija unutrašnje hemije: diferencirati. Odvojiti stvari jedne od drugih i držati ih odvojeno i imenovati ih i svaku od njih posebno upoznati. Prvi korak je diferenciranje vatrenih i zemnih elemenata. U svome tijelu – kaže Pavle – vidim drukčiji zakon kojem se suprotstavlja moj razum.

Znači, ono čemu nas uči Tabula smaragdina jeste analitički metod unutrašnje hemije. Jedna vrsta posvećivanja po kojoj čovjek stvari, ali u prvom redu samog sebe, kao što kaže Paracelzus, stavlja u stanje savršenstva. To je takva transmutacija (preobražaj) koja se može primijeniti na sve postojeće.

Šta je znak raspoznavanja ovog preostvarivanja? Isto je kao ono koje vrši Sunce kada svojom svjetlošću i toplotom i drugim životvornim svojstvima svojih zraka podstiče i njeguje život.

Neka nikome ne pada na um da pomisli kako je ovo poređenje otrcana metafora. Između operacija duha i Sunca postoji analogija, i analogija nije poređenje, nego jedna vrsta logike. O tome će još biti mnogo riječi.

Tabula smaragdina kaže da istu tu zračeću, životvornu toplu svjetlost kojom Sunce plavi prirodu, čovjek može da ostvari u samom sebi, i to zračenje može da načini sadržinom svoga života.

Ali istim ovim zračenjem može prožeti stvari. To je operacija koja je kasnije nazvana alhemija. Nazivaju je pravljenjem zlata jer je zlato metal koji odgovara Suncu i kada čovjek sebe prožme svjetlošću i toplotom, on sam sebe pretvara u Sunce, odnosno u zlato.

Alhemija kaže da se bića i stvari mogu preobražavati. Pogotovu što način na koji bića i stvari žive ovdje na zemlji nije ni prirodan ni savršen.

Ali postoji postupak kojim čovjek može sebe sasvim usavršiti, a taj postupak je istovjetan onom kojim se usavršavaju i stvari. Alhemija je ono znanje koje uči o mogućnosti preobražaja svojstava i elemenata na taj način što polazi od postavke: postojeći svijet oko nas nije izvorna priroda, nego njen iskvareni oblik. Ovaj kvarež treba ukloniti i izvornu prirodu ponovo uspostaviti.

Jezikom analogije se to izražava da se elementi mogu pretvoriti u zlato.

Prema tome, Tabula smaragdina nije ništa drugo do recept za onu operaciju prema kojoj se svijet (čovjek, svojstvo, stvar, elemenat, metal itd.) može ponovo vaspostaviti u svom izvornom i pravom stanju. Takva operacija postoji. Operacija se zapravo i konačno može izraziti u jednoj jedinoj rečenici. Ovu formulu alhemija je jezikom analogija nazvala Kamen mudrosti. Kamenom ga naziva jer je on fundamentalna osnova svake misli i operacije.

Bela Hamvaš

[Tema: Hamvaš]

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.