Notes

Bertolt Breht – Šta vredi dobrota [Tema: Antologija svjetske poezije]

1.

Šta vredi dobrota
Kad dobre odmah poubijaju, ili pogube one
Prema kojima su ovi dobri?

Šta vredi sloboda
Kada slobodni moraju da žive među neslobodnima?

Šta vredi razum
Kada samo bezumlje pribavlja hranu svakom potrebnu?

2.

Umesto da samo budete dobri, potrudite se
Da stvorite stanje koje omogućava dobrotu, još bolje:
Koje je čini izlišnom!

Umesto da samo budete slobodni, potrudite se
Da stvorite stanje koje oslobađa sve.
Pa čak i ljubav prema slobodi
Čini izlišnom!

Umesto da samo budete razumni, potrudite se
Da stvorite stanje u kome se bezumlje
Nikome ne isplati!

 

Preveo sa nemačkog Slobodan Glumac,

Bertolt Breht, Izabrane pesme, Nolit, Beograd, 1979.

 

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.