Anatomija Fenomena

Anatomija Fenomena

Anatomija jedne hajke [Tema: Kiš]

Love a ulovljeni. S večeri tugo, Ko kome plen? M. Nastasijević Šta je istina? — glasi kratko i jasno pitanje što ga visoki rimski pravnik postavlja optuženiku koji raspolaže posebnom teorijom istine (…) optuženik je apsolutno povlašteni medij istine, dok je sudac jedan od najvećih rimskih pravnika. Njegovom pitanju o […]

Anatomija Fenomena

Iz dnevnika [Tema: Gombrovič]

25.II ’68.     Okružujući sin nevenčani     Nevenčanost okrugla sinova!     Kabinet Rozin okrugli     U kom začeo se sin!     Prodajem! Prodajem! Prodajem!     Prodajem u bescenje vilu sa njenom amfiladom, sa solidnim verandama i panoramama u borovoj šumi i okruglastim obličjem radnog kabineta! […]

Anatomija Fenomena

Žaoke [Tema: Silvija Plat]

Golih ruku, dodajem saća.Smeje se čovek u belom, goloruk,Od gaze su naše rukavice prikladne i slatke,Vratovi naših članaka ljiljani odvažni.On i ja,  Hiljadu je pravilnih ćelija između nas,Osam saća punih žutih ćasa,I košnica sama je šolja od čaja,Bela s ružičastim cvetovima,S ljubavlju velikom je išarah, Misleći: „Slast, slast.”Rasplodne ćelije sive […]

Anatomija Fenomena

Sofisti i Sokrat [Tema: Filozofija]

Atena — centar političkog i filozofskog života Atena je, za vrijeme napretka robovlasničke demokracije u doba Perikla — bila središte helenskog političkog i kulturnog života. U svom nadgrobnom govoru palim junacima (prema Tukididu) Periklo veliča atensku demokraciju, jer su u njoj svi građani prćd zakonom jednaki i nije bilo nikakvih […]