Anatomija Fenomena

Anatomija Fenomena

Narativ ljubavi u romanima Hulija Kortasara i Milorada Pavića [Tema: Kortasar]

Junakinja romana zaljubljena u čitaoca! Gde je to bilo?1 Sudeći prema razgovoru sa Anom Šomlom iz 1991. godine, Milorad Pavić nije naročito voleo argentinskog pisca Hulija Kortasara (Julio Cortázar). Svoje čitalačke „naklonosti i nenaklonosti“ Pavić je formulisao pomoću opozicija između autora, koji su piscu bili manje ili više dragi: [V]olim […]

Anatomija Fenomena

Pretnja [Tema: Borhes]

  To je ljubav. To je ljubav. Pokušaću da se sakrijem ili pobegnem. Rastu zidovi njene tamnice, kao u strašnom snu. Lepa maska se promenila, ali, kao i uvek, jednistvena je. Čemu moji talismani: bavljenje književnošću, nepouzdana erudicija, učenje reči koje je koristio oštri sever da opeva svoja mora i svoje […]

Anatomija Fenomena

Ciklična koncepcija istorije u delu Narandža Karlosa Fuentesa [Tema: Fuentes]

1. Uvod Jedna od najznačajnijih tema celokupnog opusa Karlosa Fuentesa (Carlos Fuentes), meksičkog pisca, jeste istorija. Može se reći da je njegova opsednutost istorijom tolika da se ova tema provlači kroz sva njegova dela. Stoga, predmet ovog rada jeste predstavljanje jedne od ideja koje ovaj meksički glasnogovornik zastupa u pogledu […]

Anatomija Fenomena

Deutsches Requiem [Tema: Borhes]

Zovem se Otto Dietrich zur Linde. Jedan je od mojih predaka, Cristoph zur Linde, poginuo u konjičkom jurišu koji je odlučio o pobedi kod Zorndorfa. Moga su pradeda po majci, Ulricha Forkela, ubili francuski slobodni strelci, u šumi Marchenoir, poslednjih dana 1870.; satnik Dietrich zur Linde, moj otac, istaknuo se za opsade […]

Anatomija Fenomena

Život u difuznom svetlu [Tema: Brodski]

Tresak cinkane kante što je pretura vetar. Automobili bruje kližuć po kocki puta kao po ribama sura voda Hadsona. Još se čuje glas koji pripada Muzi; u sutonu zvuči kao ničiji, ječi jednolično poput zujanja muve u zimski kad tone san: šapuće bez značenja reči. Nerazbirljivost slova. Razlistan kupus tučanih […]