Anatomija Fenomena

Anatomija Fenomena

Simbolika lovora [Simbol]

Lovor je poznata zimzelena biljka koja se gaji vekovima. Njegovo ime potiče od latinskih reči laurus, što znači zalivsko drvo i nobilis, što znači čuven. U narodu je poznat i pod imenima lorber, davorika, zelenika i lovorika. Od davnina se verovalo u njegova zaštitna i magijska svojstva i dodeljivane su […]

Anatomija Fenomena

Čovek u fraku [Tema: Bulgakov]

Još od 1913. nisam gledao Hugenote. Prvi utisak – u glavi ti se muti. Dve izuvijane zelene kolone i nebrojeno mnoštvo plavičastih butina u trikoima. Zatim tenor počinje da peva tako da ti se istog trena očajnički ide u bife i: – Građanine, poslužitelju, pivo! („Dečko“ se u Moskvi još […]

Anatomija Fenomena

Kišova estetika i poetika (4) – Unikatnost ljudske duše je izvor besmrtnosti [Tema: Kiš]

Kao i svaka enciklopedistika, Enciklopedija mrtvih ima stroga pravila i u sadržinskom i u formalnom smislu. Njeni sastavljači ne rade nasumice, već bilježe podatke na osnovu precizno formulisanih zakona. Junakinja se susrijeće sa biografijom svog oca koja je brižljiv i nepristrasno ispisana u enciklopedijskom pogledu. Za objektivnost podataka garant su […]

Anatomija Fenomena

Kain [Tema: Hese]

Spas od mojih muka došao je sa potpuno neočekivane strane; a istovremeno s njim ušlo je u moj život nešto novo, što i dan-danji vrši uticaj na mene. U našu latinsku školu stupio je bio nedavno jedan nov đak. On je bio sin neke imućne udovice, koja se bila preselila […]

Anatomija Fenomena

Krležino otkrivanje samoće [Tema: Krleža]

Miroslav Krleža: Na rubu pameti Agora, Zrenjanin 2012. Nema danas na svijetu ničeg, što se tiče čovjeka, da nije izobličeno. Pomanjkanje je ukusa pomanjkanje pameti, jer nešto, što je pametno, to jest što je punoživotno, to jest prirodno uslovljeno, ne može biti nego skladno, nego ukusno. A kod nas, uzmite prosječan prerez kroz život bilo kog našeg prosječnog ili istaknutog čovjeka! Sve je […]

Anatomija Fenomena

Čeznem da ti kažem najdublje riječi [Tema: Pisma]

Lju­bav­na pi­sma kao dio epi­sto­lar­ne knji­žev­no­sti kroz isto­ri­ju iz­no­si­la su in­ten­zi­tet osje­ća­nja, strast, raz­o­ča­ra­nje, tu­gu, bol, pat­nju, če­žnju, žud­nju, nje­žnost, jad i ra­dost, ra­stan­ke i po­nov­ne sa­stan­ke. Sva ta osje­ća­nja mo­gla su u pot­pu­no­sti da se is­ka­žu sa­mo na pa­pi­ru. U an­tič­koj knji­žev­no­sti do­pi­si­va­nje se nje­go­va­lo kao po­se­ban vid re­to­ri­ke, […]

Anatomija Fenomena

Poeta Sacer [Tema: Hamvaš]

    Osvrćući se na posljednjih dvesta godina istorije, čovjek jedva da može ili uopšte ne može da uguši izvjesnu neobičnu zabrinutost. S koljena na koljeno, planski sa svijeta su nestali, odozgo prema dolje, najprije kralj, potom redom: prvosveštenik, velikaš, državnik, naučnik, vojnik, umjetnik, pa ili su se izgubili zauvijek, ili […]