Anatomija Fenomena

Anatomija Fenomena

Mirisna mačka i znojave ruže: o četiri stiha Džona Dana [Tema: Mačke]

Uvod „Mačke uvek ʼpreduʼ, a cveće uvek miriše u nekim ontološkim krajolicima, uvek iznova vaskrsavajući u književnom i kulturnim diskursima”, zapisao je na internet stranici projekta Ekopoetika u književnosti, jeziku i umetnosti koordinator tog projekta Dragan Bošković (2020: 6–7, dostupno i u centralnom citatu na sajtu Filološko-umetničkog fakulteta/Nauka/Projekti/Junior projekti/ Ekopoetika). […]

Anatomija Fenomena

Arijadnin kamen [Tema: Kami]

Izgleda da su Oranci kao onaj Floberov prijatelj, koji je na samrti pogledao poslednji put ovu nezamenljivu zemlju i uzviknuo: „Zatvorite prozor, suviše je lepo.” Zatvorili su prozor, zazidali su se, anatemisali pejzaž. Ali, Le Poateven je umro, a posle njega, dani su nastavili da smenjuju jedni druge. Isto tako, […]

Anatomija Fenomena

Sa Borhesom na ulicama Buenos Ajresa [Tema: Tabuki]

“Bili smo imažinizam, kubizam, tajni skupovi i sekte koje sad štuju lakovemi univerziteti. Izmislili smo izostavljanje interpunkcije, izbacivanje velikih slova, strofe u obliku golubice aleksandrijskih bibliotekara. Pepeo, trud naših ruku. I živu vatru našu veru“. Ovim stihovima, mnogo godina posle te vatre, Borhes se prisećao iskustva avangarde s početka dvadesetog […]

Anatomija Fenomena

Ulazak u Moskvu [Tema: Krleža]

Žalost javlja se kao boja, kao miris ili kao zvuk, i zato se žalost ne da i ne može odraziti fotografskom lećom, jer osim optičkih pojava u sferi žalosti neobično je važan simularitet boja, mirisa i zvukova, što rađa izvjesnim potištenim stanjem, često slanim kao suza, gorkim i grafički neostvarljlivlim, […]

Anatomija Fenomena

Paradiso, XXXI, 108 [Tema: Borhes]

Diodor sa Sicilije pripoveda o raskomadanom bogu koga su razbacali unaokolo. Ko bar jednom nije osetio, hodajući u predvečerje ili ispisujući neki datum iz sopstvene prošlosti, da je izgubio nešto beskrajno? Ljudi su izgubili lice, nepovratno, i svi su želeli da budu onaj hodočasnik (sanjan na sedmom nebu, pod Ružom) […]

Anatomija Fenomena

Melanholija u delu Miloša Crnjanskog [Tema: Crnjanski]

Opsednutost tugom, taedium vitae, acedija, melanholija, bol, svetski bol, kao oblici srodnog odnosa prema životu – u različitim epohama su bili tumačeni prema vladajućim ideološkim, medicinskim i psihološkim idejama. U staro doba melanholik je smatran jednim od četiri tipa karaktera. Tokom srednjeg veka i renesanse predstavljan je kao pustinjak ili […]

Anatomija Fenomena

Kafkin čitalac [Tema: Kafka]

Svojim romanima Proces i Zamak može se reći da je Kafka učinio veliku nepravdu prema čitaocu. “Teskoba kojom odiše ta knjiga (Proces) na trenutke je skoro nepodnošljiva, jer kako je mogućno da stalno ne govorim o sebi: to progonjeno biće, to sam ja”, kaže Andre Žid. Da je Kafka u Procesu osvetlio jedno lice koje u […]