Anatomija Fenomena

Anatomija Fenomena

Lolitese [Tema: Dubravka Ugrešić]

Tito i partizani udarili su temelje novoj Jugoslaviji 29. novembra1943. godine, na ilegalnoj konferenciji u Jajcu, u Bosni, u vrijeme zahuktaloga Drugog svjetskog rata. Zahvaljujući toj drskosti (tada još nisu imali pojma kakav će biti ishod rata), a valjda, i hrabrosti, a onda i općem ishodu Drugog svjetskog rata, građani […]

Anatomija Fenomena

Gubitnik [Tema: Bernhard]

I Glenn Gould, naš prijatelj i najznačajniji klavirski virtuoz stoljeća, navršio je samo pedeset i jednu godinu, pomislio sam pri ulasku u gostionicu. Tek, taj se nije ubio poput Wertheimera, već je, kao što sam rekao, umro prirodnom smrću. Četiri i pol mjeseca New Yorka i sve vrijeme samo Goldberg varijacije i Umjetnost fuge, […]

Anatomija Fenomena

Komplet Pazolini – Pazolini o de Sadu [Tema: Pazolini]

Uvod Priča se da je Donasje Alfons Fransoa, markiz de Sad (Donatien Alphonse François, Marquis de Sade, 1740–1814) napisao svoje remek delo, 120 dana Sodome (Les 120 journées de Sodome ou l’école du libertinage, 1785), prvu psychopatia sexualis ikada napisanu, za svega trideset sedam dana, tako što je radio na njemu svake noći između […]

Anatomija Fenomena

Dušan Ristić, Dušan Marinković, Žolt Lazar – Ogledi o regionalnom identitetu [Mediterran Publishing]

Istraživanja koja su predstavljena u ovoj knjizi naglašavaju značaj diskurzivnih praksi i diskurzivnih struktura u analizi procesa regionalizacije. Jedan od načina da razgrnemo površine različitih skupova društvenih praksi koje nazivamo regionalizacijom, nametnuo je početnu opštu problematiku – istraživanje odnosa diskursa i društvene stvarnosti. Taj odnos smo pokušali da operacionalizujemo upravo […]

Anatomija Fenomena

Bestijarijumski aspekti zmije u Romanu o Londonu, Miloša Crnjanskog [Tema: Crnjanski]

A pešteru zmijinu stade štovati, kao božju crkvu i sveto mesto, rekavši, kao Avram, „na mestu ovom Gospod videˮ. Teodosije Hilandarac, ŽITIJE SVETOG PETRA KORIŠKOG Na lestvici simbola iz knjiga o životinjama zmija se javlja kao čovekov neprijatelj ili, tačnije, suprotna vrednosti u čovekovom napredovanju ne samo u pogledu uma […]