Anatomija Fenomena

Anatomija Fenomena

Emanuel Svedenborg [Tema: Borhes]

  Volter je rekao da je najneobičnija ličnost koju beleži istorija Karlo XII. Ja bih rekao: možda je najneobičnija ličnost – ako dopuštamo takve superlative – bio podanik Karla XII, Emanuel Svedenborg. Želeo bih da kažem nekoliko reči o njemu, a zatim bih govorio o njegovom učenju, koje je za […]

Anatomija Fenomena

Silvija [Tema: Kortasar]

Ko će znati kako je moglo da se završi nešto što nije čak ni počelo, što se krenulo iz sredine i nestalo bez jasnih obrisa, raspršivši se na ivici druge magle, u svakom slučaju treba početi time što mnogi Argentinci provode deo leta u dolinama ispod Liberona, mi veterani ovoga […]

Anatomija Fenomena

Kako se piše roman? [Tema: Markes]

To je, nema sumnje, pitanje koje se jednom romanopiscu najčešće postavlja. Zavisno od toga ko pita, uvek postoji uljudan odgovor. Štaviše, korisno je da se na to pitanje odgovori ne samo zbog toga što lepota sveta potiče iz njegove raznovrsnosti, već i zbog toga što je u raznolikosti možda i […]

Anatomija Fenomena

Uputstvo za rastavljanje grada [Tema: Kortasar]

Hulio Kortasar, 62/ Model za sastavljanje, prev. Aleksandra Matić, Kosmos izdavaštvo – Nova knjiga, Beograd – Podgorica 2017 Nakon Dobitnika1 i Školica, treći roman Hulija Kortasara prati trag eksperimentalnog romana pod snažnim uticajem nadrealističkih poetičkih načela, ali nastaje i kao svojevrsni dijalog sa hipertekstualnom strukturom Školica. Objavljen 1968. godine, roman […]

Anatomija Fenomena

Kafkin svet [Tema: Kafka]

Kafkine pripovesti evociraju svet sa sopstvenom strukturom, načinom, svrhom – svet koji je iznutra koherentan i prepoznatljiv, kao onaj kod Dikensa, Dostojevskog, Prusta, Poa, Hotorna. Kao Hotornov i Poov, Kafkin svet ograničeni je lirski svet. On nije Balzak ili Tolstoj ili Skot, on je metafizički pesnik u simbolističkom narativu. Njegov […]