Jasan Pogled

Jasan Pogled

Tišina mora biti poput deteta, puna energije, vibrantna, ekstatična – Izreke o jogi (34)

Pitanje treće: Buda je naposletku preneo Mahakašjapi ono što nikome drugome nije mogao preneti rečima. Kojoj kategoriji znanja to pripada: neposrednom, zaključivanju, ili rečima probuđenoga? Šta je bila poruka? Najpre, ti pitaš “Šta je bila poruka?” Ako Buda to nije mogao preneti rečima, ne mogu ni ja. To nije moguće. […]

Jasan Pogled

Iz trenutka u trenutak čovek mora da umire i da se ponovo rađa – Izreke o jogi (28)

Druga sutra: Pogrešno znanje je pogrešno poimanje koje ne odgovara stvarima kakve jesu. Još neke definicije će pomoći razumevanju definicije viparyaye – neispravnog znanja. Pogrešno znanje je netačno shvatanje nečega što ne odgovara stvari kakva ona jeste. Svi mi imamo veliko breme pogrešnog znanja jer pre nego što se susretnemo […]

Jasan Pogled

Čak i u najmračnijoj pećini vi možete znati sebe – Izreke o jogi (27)

Istinito i neistinito znanje Prva sutra: Ispravno znanje ima tri izvora: direktno saznanje, zaključivanje i reči probuđenih ljudi. Pratyakša, direktno saznanje, je prvi izvor istinitog znanja. Direktno saznanje označava susret licem-u-lice, bez ikakvog sredstva, bez ikakvog posrednika. Kada vi znate nešto direktno, saznavalac gleda u znano odmah. Nema nikoga da […]