Jasan Pogled

Jasan Pogled

Drvo je skriveno u semenu, tako da početak sadrži u sebi kraj – Izreke o jogi (54)

Treće pitanje: Nije li vairagya, nevezivanje ili beželjnost, dovoljna sama po sebi da oslobodi čoveka od svetovnog robovanja? Kakva je onda korist od jogijske discipline, od abhyase? Vairagya je dovoljna, beželjnost je dovoljna. Onda nikakva disciplina nije potrebna. Ali gde je ta beželjnost? Ona nije tu. Zato je potrebna pomoć […]

Jasan Pogled

Ako gledate unutra, nije potrebno da budete neko – Izreke o jogi (51)

Poslednje stanje vairagye, beželjnost je obustava svih želja uz pomoć saznavanja unutarnje prirode puruše, vrhovnog Sopstva. Kako se to događa? Samo znajući najdublju srž sebe samoga, purušu, unutarnjeg stanovnika. Samo znajući njega! Patanjđali kaže, Buda kaže, Lao Ce kaže, samo znajući njega, sve želje nestaju. To je misteriozno, i logični […]

Jasan Pogled

Totalno prihvatanje – Izreke o jogi (50)

Drugi korak i konačni korak beželjnosti za Patanjđalija je potpuni nestanak ega. Samo prirodan tok. Nema ‘ja’, nema svesnog napora. To ne znači da nećete biti svesni, vi ćete biti savršena svest – ali nikakav napor nije sadržan u bivanju svesnim. Nećete biti samosvesni – bićete čisto svesni, nesebično. Prihvatili […]

Jasan Pogled

Epikur – Pismo Menekeju

Ni u mladosti neka nitko ne oklijeva baviti se filozofijom, ni u starosti neka mu filozofija ne bude teretom. Ta nitko nije ni premlad ni prestar da se brine za zdravlje svoje duše. A tko kaže da mu vrijeme za bavljenje filozofijom ili još nije došlo, ili da je već […]