Anatomija Fenomena

Ciprijan Norvid – Putnik [Tema: Antologija svjetske poezije]

1

Nad staležom ima i stalež nad staležima,
Kao što kula iznad niskih kuća
Para oblake…

2

Vi mislite da i ja nisam Gospodin
Zato što je moja kuća pokretna
Od kamilje kože…

3

Pa ipak i ja – čak u nedrima neba prebivam
Dok ono moju dušu uzdiže
Ko piramidu!

4

Pa ipak i ja – toliko zemlje imam
Koliko je moja stopa pokriva
Dok po njoj idem!…

Ciprijan Norvid
(Cyprian Norwid 1821-1883)

Prevod: Petar Vujičić

 

PIELGRZYM

 

I

Nad stanami jest i stanów-stan,
Jako wieża nad płaskie domy
Stércząca w chmury…

II

Wy myślicie, że i ja nie Pan,
Dlatego że dom mój ruchomy,
Z wielblądziej skóry…

III

Przecież ja aż w nieba łonie trwam,
Gdy ono duszę mą porywa
Jak piramidę!

IV

Przecież i ja ziemi tyle mam,
Ile jej stopa ma pokrywa,
Dopókąd idę!…

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.