Anatomija Fenomena

Gubljenje i pronalaženje dlake [Tema: Kortasar]

 

U borbi protiv pragmatizma i užasne tendencije ka postizanju koristi, moj najstariji bratučed predlaže sledeći postupak: treba istrgnuti jednu veliku dlaku iz glave, napraviti joj čvor na sredini i pustiti je da meko padne u rupu na lavabou. Ako se dlaka zakači na rešetkici, koja se obično postavlja na dotične rupe, dovoljno je malo odvrnuti slavinu pa da se izgubi iz vida.

Ne gubeći ni trenutka, treba početi akciju pronalaženja dlake. Prva operacija bila bi demontiranje kolena lavaboa, da se proveri nije li dlaka ostala zakačena na nekom naboru cevi. Ako je tu nema, treba otvoriti deo cevi između kolena i glavne odvodne cevi. U tom delu će se svakako naći mnogo dlaka i biće potrebno pozvati u pomoć i porodicu, da bi pregledali dlaku po dlaku, tražeći onu s čvorićem. Ako dlaka ne bude pronađena, iskrsnuće zanimljiv problem; da se razbije vodovod do prizemlja, ali to zahteva znatno veći napor, odnosno, trebalo bi sledećih osam do deset godina raditi u nekom ministarstvu ili trgovačkoj firmi, da bi se uštedelo dovoljno novca za kupovinu sva četiri stana ispod stana mog najstarijeg bratučeda, uz ogroman rizik da se, radeći tih 8-10 godina, ne može izbeći mučan utisak da dlaka više nije u cevima, i da postoji još samo najmanja verovatnoća da se zadržala na nekom zarđalom ispupčenju cevi.

I doći će dan kada ćemo moći razbiti cevi svih stanova, pa ćemo mesecima živeti okruženi lavorima i sličnim posudama, punim mokrih dlaka, sa pomagačima i prosjacima kojima ćemo izdašno plaćati da pretražuju, odvajaju, razvrstavaju i donose dlake koje dolaze u obzir, dok ne budemo sigurni da smo našli željenu. Ako ne nađemo dlaku, ući ćemo u mnogo nejasniju i složeniju fazu, jer sledeći deo puta odvodi nas u velike gradske kloake. Kupivši specijalnu odeću naučićemo da puzimo kroz prokope u kasne noćne sate, opremljeni jakim fenjerom i maskom za kiseonik, pretraživaćemo male i velike hodnike, uz pomoć tipova iz podzemlja ako je to moguće, sa kojima bismo uspostavili odnose i kojima ćemo morati dati veliki deo novca zarađenog danju u nekom ministarstvu ili trgovačkoj firmi.

Često će nam se činiti da smo u našem naumu stigli do kraja, jer ćemo nalaziti (ili će nam donositi) dlake nalik onoj koju tražimo; ali pošto nije poznat slučaj da je neka dlaka imala čvor na sredini, koji joj nije napravila ljudska ruka, događaće se da ustanovimo da je dotični čvor samo zadebljanje prečnika dlake (iako nam ni takav slučaj nije poznat odranije), ili nataložen silikat, ili oksid nastao usled dugog ležanja na mokroj površini.

Tako ćemo verovatno napredovati kroz male i velike cevovode dok ne stignemo do mesta gde se niko više ne bi usudio da dođe: glavne cevi koja vodi u reku, sa bujicom nanosa, gde nam ni novac, ni čamac, ni saradnja ne mogu pomoći da nastavimo traganje. Ali pre toga, možda i mnogo pre, recimo, nedaleko od usta lavaboa, u visini stana sa drugog sprata, ili u prvom podzemnom hodniku, moglo bi nam se dogoditi da nađemo dlaku.

Dovoljno je pomisliti na radost koju bi nam to pričinilo, na zadivljujuće tačan proračun i uštedu snage samo zahvaljujući srećnom slučaju – pa je već opravdan izbor i izvođenje jednog takvog posla, koji bi svaki savestan nastavnik trebalo da zadaje svojim učenicima, umesto da im ispira mozgove pravilom trojnim, ili lekcijom o nekoj izgubljenoj bitki.

 

Hulio Kortasar

 

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.