Notes

Jelena Pilipović – Ka lepoti. Erotološko čitanje Sapfine poezije [Knjiga dana]

 

Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije

 

Izdavač: Akademska knjiga

 

U knjizi Ka lepoti Jelena Pilipović posmatra slatke reči pesnikinje Sapfe, koje su sa plamenom izmešane (Plutarh iz Heroneje) i tako prati, ili, kako sama kaže, uhodi erotsko rađanje njihove lepote.

I dok to čini, istim plamenom zahvaćene su i njene oči i njen duh, pa i njene reči – kao i Sapfine – postaju erotizovane i sijaju i svetle njihovim izvornim sjajem i lepotom.

U približavanju (Heraklit) poeziji drevne pesnikinje, Jelena Pilipović ponesena je ovim empedoklovskim načelom: isto se saznaje istim. Ali i ovim: posmatrajući svoj predmet, mišljenje u najvišem, ekstatičkom trenutku posmatra i sebe samo.

Kao i pevanje božanstvene (Alkej) Sapfe.

Taj pridevak božanstven pripada i onom ko, pišući o Sapfi, može da se vine do njenih nebeskih visina.

Jelena Pilipović u tome je uspela, bez sumnje.

Nikola Strajnić

 

Nagrada “Nikola Milošević” ovog je puta pripala Jeleni Pilipović za Erotološko čitanje Sapfine poezije, a žiri je odluku obrazložio činjenicom da je autorka sebi postavila izuzetno težak zadatak, “da ustanovi mesto fragmenata slavne antičke pesnikinje u civilizacijkom horizontu ljudske duševnosti”.

Žiri Radio Beograd 2 nagradu je dodelio Pilipovićki i zbog izvanrednog stila kojim istražuje vodeće motive starogrčke pesnikinje i pokazuje srodnosti i razlike shvatanja coveka izmedu epa i lirike.

Sačuvani opus čuvene grčke pesnikinje takođe je prikazan posredstvom motiva idealizacije i divinizacije, koji povezuju Sapfo i Njegoševu “Noć skuplja vijeka”, dok, kada je reč o antici, autorka analizira razvoj fenomena erosa od Homerove terminologije pa do Platona, navedeno je u obrazloženju žirija u kojem su bili profesor Milo Lompar, akademik Slobodan Grubačić i profesor Dragan Prole.

Jelena Pilipovic predaje na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kome je stekla zvanje magistra i doktora nauka.

 

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.