Anatomija Fenomena

Kada uzvišen čovek čuje za dao [Tema: Lao Ce]

(Kada) uzvišen čovek čuje za dao, on se (potpuno) kreće u skladu sa njim,
(Kada) čovek osrednjih (kvaliteta) čuje za dao,
(on) i razume (dao) i ne razume (dao),
I veruje (u njegovo postojanje) i ne veruje (u njegovo postojanje);
(kada) čovek (nižih kvaliteta) čuje za dao grohotom se smeje.

Da se (takvi ljudi) ne smeju (daou),
teško da bi se (on) i mogao uzeti kao (sveprožimajući) dao!
Zato su (stari) ovako govorili:
Daoa svetlo (ne vidimo), kao (da je) tama,
daoa napredak (ne primećujemo), kao (da je) nazadovanje,
daoa ravno (ne osećamo), kao (da je) neravno;

Najviše de1  (izgleda) kao duboka rečna dolina (bez obilja plodova),
veliki sjaj (po svemu) kao (da je) maglena koprena,
svuda (rašireno) de (izgleda) kao (da je) nepotpuno,
stvaralačko de (čini se) kao dokono (u svom delanju),
jednostavno de kao (da je večna) mena,
najuglastiji (predmeti) nemaju uglove,
najveći predmeti najkasnije se formiraju,
najjači (po glasnosti) zvuk je bezglasan,
najveći oblik je bezobličan.

Dao je dubokoskriven i bez imena,
samo je on u stanju da (potpuno) sebe ostvari.

Lao Ce

1moć

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.