Konkursi

Konkurs BAC-a za saradničke projekte u regionu Zapadnog Balkana – COLABs

bac

Balkanski fond za umetnost i kulturu (Balkans Arts and Culture Fund – BAC) raspisao je konkurs za savremene saradničke razvojne projekte u umetnosti i kulturi (COLABs) koje su osmislile i realizuju organizacije iz regiona Zapadnog Balkana, odnosno Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije.

BAC je usmeren na unapređenje inkluzivnih, demokratskih i prosperitetnih društava na Zapadnom Balkanu jačanjem sektora kulture i ohrabrivanjem regionalne saradnje i integracije. U tom kontekstu BAC posebno želi da osnaži nezavisnu kulturnu scenu u regionu kroz podršku autentičnoj kulturnoj produkciji, ohrabrenjem participativnosti i unapređenjem kapaciteta aktera u kulturi.

Nezavisne kulturne organizacije, mreže, fondacije i/ili asocijacije pozvane su da predlože ideje za saradničke projekte koji moraju imati najmanje dva partnera iz zemalja na koje se poziv odnosi. Dobrodošla su i partnerstva sa drugim evropskim zemljama. Aplikant i najmanje jedan partner u projektu moraju biti organizacije iz zemalja koje su u fokusu.

Kolaborativni projekti trebalo bi da doprinesu:
– proširenju pristupačnosti i participacije kvalitetnim, inovativnim i privlačnim kulturnim programima
– povećaju saradnju i dugoročno partnerstvo nezavisnih kulturnih organizacija u regionu
– povećaju intersektorsku saradnju
– povećaju kapacitete nezavisnih kulturnih aktera.

Projekti moraju biti društveno relevantni, odgovorni i usmereni ka promenama.

Mogu biti razvijeni u više oblasti savremene umetnosti i kulture, kao što su arhitektura, uključujući planiranje razvoja grada, kultura (kulturna politika, menadžment u kulturi, teorija umetnosti, novinarstvo u kulturi, umetnička kritika), film (dokumentarni, kratki, eksperimentalni, animirani), književnost, mediji (štampani, elektronski, digitalni), izvođačke umetnosti (muzika, pozorište, ples), vizuelne umetnosti (uključujući fotografiju, grafički dizajn, performans, video, nove medije, strip…), ili mogu biti interdisciplinarni.

Teme projekata nisu unapred zadate i mogu biti različite, kao i pristupi i metodi rada (na primer: deca, javni prostor, mladi, jugoslovenska istorija, nezavisni kulturni sektor itd, jačanje kapaciteta, razvoj zajednica, istraživanje, aktivizam, zagovaranje…)…

Podrška BAC-a može biti maksimalno 80 odsto od ukupnog budžeta projekta, a preostalih 20 odsto je neophodno obezbediti iz drugih izvora, pri čemu najmanje 10 odsto od ukupnog iznosa budžeta projekta mora biti u novčanom iznosu (iz sopstvenih izvora ili drugih javnih i/ili privatnih tela), dok ostatak može biti in-kind. Ako u projektu učestvuju organizacije u zemljama EU, trebalo bi da obezbede sufinansirajući novčani udeo od najmanje 20 odsto od sopstvenog učešća u budžetu projekta.

Maksimalan iznos granta po projektu je 50.000 evra.

Nagrađeni projekti trebalo bi da počnu najranije 1. juna 2015. godine, a preporučeno trajanje projekata je do 24 meseca.

Informacije o opštim i posebnim uslovima učešća na konkursu, kriterijumima i procesu prijavljivanja moguće je naći u Vodiču koji je moguće preuzeti sa sajta BAC-a

Eventualna dodatna pitanja u vezi sa konkursom moguće je poslati na adresubac@artanglebalkans.net

Konkurs je otvoren do 25. januara 2015. u ponoć, do kada treba poslati kompletan projekat i izjavu o partnerstvu posredstvom sajta BAC-a.

Nepravilno i nepotpuno popunjen formular, kao i prijave pristigle posle roka, neće biti razmatrane.

BAC će do sredine marta 2015. godine obavestiti sve aplikante o rezultatima selekcije.

(SEEcult.org)

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.