Konkursi

Konkurs za sufinansiranje projekata kulturne saradnje sa Trećim zemljama


Konkurs za sufinansiranje projekata kulturne saradnje sa Trećim zemljama u okviru programa Kultura 2007 – 2013

Otvoren je godišnji konkurs za sufinansiranje projekata kulturne saradnje sa Trećim zemljama u okviru programa Evropske unije Kultura 2007 – 2013. Cilj ovog konkursa je unaprjeđenje zajedničkog evropskog prostora putem promocije evropskog građanstva i kulturne saradnje između evropskih i Trećih zemalja. Izabrana Treća zemlja za 2012. godinu je Južnoafrička Republika.

Prihvatljivi projekti moraju ispunjavati sljedeće uslove:

• trajanje projekta neće premašiti period od 24 mjeseci;
• projekat uključuje najmanje tri kulturne organizacije iz najmanje tri zemlje članice Programa;

• projekat uključuje kulturnu saradnju sa najmanje jednom kulturnom organizacijom iz odabrane Treće zemlje i/ili podrazumijeva 50 % kulturnih aktivnosti koje se odvijaju u Trećoj zemlji;

• projekat mora biti zasnovan na ugovoru o saradnji koji zaključuju koordinator (nosilac projekta), koorganizatori i partneri iz Treće zemlje.

Sufinansiranje se može ostvariti u iznosu od 50.000 € do 200.000 € po projektu, tj. najviše 50 % od ukupnih dozvoljenih troškova.
Kriterijumi za selekciju projekata su:

• u kojoj mjeri projekat generiše evropsku dodatu vrijednost;
• relevantnost aktivnosti za krajnje ciljeve programa Kultura;
• kvalitet predloženih aktivnosti;
• kvalitet partnerstva nosioca projekta i koorganizatora;
• u kojoj mjeri aktivnosti ostvaruju ciljeve programa Kultura;
• u kojoj mjeri će rezultati predloženih aktivnosti biti prezentovani javnosti;
• dugotrajnost učinka predloženih aktivnosti;
• dimenzija međunarodne saradnje.

Krajnji programski ciljevi se odnose na promovisanje transnacionalne mobilnosti ljudi koji rade u kulturnom sektoru, podršku transnacionalnoj cirkulaciji kulturnih i umjetničkih radova i proizvoda, i promovisanje međukulturnog dijaloga .
Pravo učešća imaju pravna lica, tj. javne ili privatne organizacije koje su registrovane za obavljanje djelatnosti kulture sa sjedištem u jednoj od zemalja članica programa Kultura 2007 – 2013. Zemlje članice su zemlje članice Evropske unije, zemlje Evropske ekonomske oblasti (Island, Lihtenštajn i Norveška), zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji (Crna Gora, Hrvatska, Turska, Srbija i Makedonija), Bosna i Hercegovina i Albanija.
Program obuhvata sve djelatnosti kulture izuzev audivizuelne oblasti, a pravo apliciranja imaju pravna lica, odnosno javne ili privatne organizacije koje su registrovane za obavljanje djelatnosti kulture sa sjedištem u jednoj od zemalja članica.

Rok za podnošenje aplikacija je 4. maj 2012. godine, pri čemu se elektronski formular kao i ostala aplikaciona dokumenta popunjavaju na jednom od zvaničnih jezika Evropske unije (preporučuje se engleski jezik). Apliciranje se vrši elektronskim putem najkasnije do 12 časova 4. maja, a hard kopiju svih dokumenata treba poslati najkasnije do 16 časova istog dana.

Hard kopija dokumenata se šalje na sljedeću adresu:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Culture Programme (2007–2013)
Strand 1.3.5 Third countries projects
Avenue du Bourget 1
(BOUR 04/13)

B – 1140 Brussels Belgium

Aplikacioni paket sa dokumentima koje trebate dostaviti kao prijavu na konkurs možete naći na internet strani:

http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/call_strand_135_2012_en.php#eligible

Za sve dodatne informacije možete se obratiti kontakt osobi u Ministarstvu kulture, Aleksandri Bošković (e-mail: aleksandra.boskovic@mku.gov.me; tel.br: 041 232 583)

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.