Anatomija Fenomena

Krokodokodil [Tema: Duško Radović]

krokodil_i_mrav

Bili su, deco, jednom jedan muž Krokodil i njegova žena Krokodilka.

I oni su imali jednog sina – Krokodokodila.

I taj Krokodokodil ništa nije hteo da sluša i bio je vrlo nevaljao.

I njegov otac Krokodil naljuti se jednog dana na Krokodokodila i odvede ga u šumu da ga pojedu neke druge životinje.

I on ga je tako vezao za jedno drvo i ostavio da ga pojedu.

I tako je, jednoga dana, mali Krokodokodil ostao sam u šumi kod tog jednog drveta. I čekao je da ga neko pojede. Zato što nije bio dobar.

I, jednoga dana, dođe kod tog drveta, jedan miš i Krokodokodil kaže tom mišu:

– Pojedi me, pojedi me! Ja nisam bio dobar!

A miš se uplaši tog krokodokodilskog glasa i pobegne pod jedan list.

A Krokodokodil mu ponovo reče:

– Pojedi me, pojedi me!

A miš kaže ispod onog lista:

– Ne mogu da te pojedem.

– A zašto ne možeš da me pojedeš?

– Zato što ne mogu… jedan put sam u jednoj šupi jeo jednog krokodila, ali to nije bio pravi krokodil, pa sam se ubo na jednu žicu.

I miš ode.

A onda dođe u tu šumu, drugoga dana, jedna zmija.

A mali Krokodokodil kaže zmiji:

– Pojedi me! Nisam bio dobar i sad me pojedi!

A zmija se uplaši tog krokodokodilskog glasa i pobegne čak na drvo.

A Krokodokodil joj ponovo kaže:

– Zmijo, pojedi me!

A zmija kaže sa grane:

– Neću da te pojedem!

I zmija ode.

I onda, trećeg dana, dođe kod tog drveta jedan mrav i popne se Krokodokodilu na jednu nogu jer je mislio da je to zemlja.

A Krokodokodil kaže: – Mrave, pojedi me! Nisam bio dobar i sada neko treba da me pojede.

A mrav kaže:

– Gladan sam i hoću da te pojedem, samo mi kaži – gde si?

A Krokodokodil kaže:

– Tu sam, ispod tebe. Ti stojiš na mojoj nozi.

A mrav kaže:

– Dobro, onda ću te pojesti od noge.

A Krokodokodil kaže:

– Hvala ti, pojedi me celog. Kad nisam bio dobar…

I tako je mrav jeo Krokodokodila ceo dan, a kada je bilo veče, Krokodokodil pita mrava:

– Mrave, jesi li me pojeo?

– Nisam, sad ću.

A kad je prošla noć i još jedan dan, Krokodokodil pita mrava:

– Mrave, jesi li me pojeo?

A mravu dosadno da jede tolikog Krokodokodila pa kaže:

– Jesam, pojeo sam te, sada možeš da ideš kući!

I Krokodokodil onda ode svojoj kući.

I kaže da ga je mrav pojeo i da će sada stalno biti dobar.

I bio je dobar i više ga niko nije pojeo.

 

Dušan Radović

Jedan Komentar

  1. Ovo je sjajno

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.