Anatomija Fenomena

Magia sutra – Vizija i zanos su jedno [Tema: Hamvaš]

Foto: Greg Rosenke

Magijska reč je objavljenje

Magia sutra 36

Šire uzeto, svaka sveta knjiga je objavljenje, Upanišade, Tao te Đing, Lin ji, tibetanska i egipatska knjiga mrtvih, Zaratustrine gate, Vede, Stari zavet, u užem smislu, Jevanđelje. Ova magijska reč, u nazivu alhemičara, jeste arkana. Lek u bolesti sagrešenja.

Vizija i zanos sačinjavaju celinu.

Na osnovu prethodnoga to je već očigledno.

Čak se delatnost imaginacije može jasno sagledati samo na taj način ako čovek zna da je ovde reč ne o prostoj SLICI, nego o slici čarobne snage, odnosno visoke temperature, o slici koja živi u strasti. U Bemeovom korišćenju reč Begierde sama po sebi stvara čistu situaciju. U ovoj reči su zaJ edno požudna želja i častoljublje i lakomost (Gier), zanos poseda s vizionarskom snagom.

Vizije imaginacije nikada nisu mlake. Životna mašta odbacuje iz sebe slike kojima nedostaje tvorački žar (moć).

Imagicacija je kao žena koja se prepušta samo strastima, jer je samo strast može oploditi. A opet ni sama imaginacija nije mesto mlakosti. Ona je strast, i žudnja je zato, jer i ona sama neprekidno živi u zanosu.

Slika i vatra čine celinu. Vizija i zanos su jedno.

Bela Hamvaš

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.