Anatomija Fenomena

Markiz de Sad – Uživanje u zločinu [Gradac – Alef 10]

Uživanje u zločinu : 111 beleški za Novu Justinu : razgovor sveštenka i samrtnika / Markiz de Sad ; preveo sa francuskog i pogovor napisao Jovica Aćin

Biblioteka ALEF, 10. knjiga, Zajednički naslov srpskog izdanja dva Sadova teksta: 1.Sto jedanaest beleški za Novu Justinu i 2.Razgovor sveštenika i samrtnika, Jovica Aćin pogovor: Listići za Markiza, beleške o izvornicima, sažeta hronologija života i dela Markiza de Sada, šest crnobelih ilustracija polnih odnosa, latinica, 82 str,.

Kratki prikaz Sadeova života

1740. 2. srpnja. − U Hotel de Conde, u Ulici Conde u Parizu, grofica Marie-Eleonore de Sade, rođena (1712.) de Maille de Carman, dvorska dama kneginje de Conde, s kojom je krvno vezana, donosi na svijet sina u sedmoj godini braka s Jean-Baptiste-Joseph-Francoisom grofom de Sadeom, rođenim 1702., gospodarom Saumane i La Coste, suvlasnikom Mazana, kraljevskim namjesnikom pokrajina Bresse, Bugey, Valromey i Gex, ambasadorom kod minhenskog izbornog kneza. 3. srpnja. − Dijete je kršteno pod imenima*, u crkvi Saint-Sulpice.

1745.-1750. Donatien svoj prvi odgoj prima u očinskoj kući u Provenci, posebno u Saumani, uz svog strica župnika d’Ebbreuila, pisca knjige Petrarkin život.

1750. Donatien stupa u Harcourtovu školu kod Isusovaca, osim toga, dobiva i posebnog učitelja, oca Ambleta.

1754. Kao člana prilično stare plemićke obitelji, mladog markiza primaju u Školu lake konjice. 1755. Imenovan je potporučnikom bez plaće u Kraljevskoj pješadijskoj pukovniji. 1756.-1759. Sudjeluje u sedmogodišnjem ratu, imenovan je zastavnikom karabinijerske pukovnije (1757.), zatim kapetanom konjaničke pukovnije Bourgogne (1759.).
1763. 15. ožujka. − Markiz de Sade nalazi se već više mjeseci u Parizu, službeno je demobiliziran, kao i mnogi drugi oficiri nakon Pariškog sporazuma. I dalje ima čin konjaničkog kapetana. 17. svibnja. − Vjenčanje Donatiena de Sadea i Renee Pelagije Cordier de Launay (rođene 1741.), starije kćeri gospodina de Montreuila, predsjednika sudskog vijeća, proslavljeno u crkvi Saint-Roch »s odobrenjem kraljevske obitelji«. 29. listopada. − Kralj izdaje naređenje da se »markiz de Sade zatoči u tvrđavu Vincennes zbog razvrata«. 13. studenoga. − Sade je oslobođen pod uvjetom da se povuče u dvorac d’Echauffour (Normandija), vlasništvo obitelji Montreuil.
1764. Svibanj. − Kralj dopušta Sadeu da pođe u Dijon, ako tu ostane samo onoliko vremena koliko je potrebno da mu parlament Bourgogne preda dužnost kraljevskog namjesnika provincija Bresse, Bugey, Valromey i Gex, dužnost, koju mu ustupa otac. Kolovoz. − Sade je u Parizu. Svotom od »dvadeset i pet lujdora« uzdržava gospođicu Cloet ili Colette, glumicu u Comedie-Italienne. Rujan. − Kralj opoziva naređenje o prisilnom boravku u dvorcu Echauffour. Prosinac. − Policijski inspektor Marais izjavljuje u svom izvještaju da je »toplo preporučio Brissautovoj (vlasnici javne kuće), ne objašnjavajući joj o čemu se radi, da mu (Sadeu) ne pribavlja djevojke za zabavu u kućicama«.

1765. Ožujak, travanj. − Sade podmiruje »troškove za toaletu i predstave« gospođice Beauvoisin, u koju je zacijelo zaljubljen. Svibanj, lipanj, srpanj. − Za jednog putovanja u Provencu s gospođicom Beauvoisin, Sade produžuje boravak na svom imanju La Coste. Priređuje bučne gozbe na kojima ovu gospođicu predstavlja, ako ne kao ženu, a ono barem kao blisku rođakinju. Rujan. − Sade je u Parizu. »Više boravi kod Beauvoisinove nego kod vlastite žene«.

1766. Siječanj. − Sade je prekinuo s Beauvoisinovom i povezao se s gospođicom Dorville, »visokom, ljupkom djevojkom koja se nedavno oslobodila iz harema Huguetove« (izvještaj inspektora Maraisa). Svibanj. − Nalazi se u Avignonu sa stricem župnikom Ebbreuila. Rujan. − U Parizu je, posjećuje gospođicu Le Poy iz Opere.

1767. 24. siječnja. − Pogreb grofa de Sadea u Parizu. Markiz, njegov sin, jedini je nasljednik. Travanj. − Sade je u Lyonu s Beauvoisinovom. Listopad. − »Nećemo dugo morati čekati glas o novim groznim pothvatima gospodina grofa de Sadea.« (Izvještaj inspektora Maraisa.)

1768. Ožujak. − Sade je već napustio gospođicu Riviere iz Opere. 3. travnja. − Tog dana, na Uskrs, Rose Keller, udova Valentin, 36 godina stara, bježi kroz prozor prvog kata Sadeove kućice u Arcueilu. Žali se po selu da je bila zatvorena, a zatim bičevana, i pokazuje svoje rane. Pregledao ju je jedan kirurg. Policija prima tužbu koju sutradan predaje sucu Arcueila. 7. travnja. − Rose Keller odustaje od tužbe uz naknadu od 2.400 franaka (gotovo deset tisuća današnjih franaka), plus »sedam zlatnih lujdora« za troškove liječenja. 10., 15. travnja. − Sade odlazi u zatočeništvo u dvorac S amure. Prati ga samo otac Amblet. 30. travnja. − Inspektor Marais premješta ga u Pierre-

Encise, utvrdu u blizini Lyona. Početak lipnja. − Sade je doveden u Pariz. Zatvoren je u Conciergerie. 10. lipnja. − Sadea ujutro ispituju, a po podne ga sud osuđuje na 100 livri globe. Kako je pokazao Kraljevo pismo o pomilovanju, više ne može biti gonjen. Idućih dana ponovo ga

odvode u Pierre-Encise. Studeni. − Po Kraljevu naređenju, markiz de Sade je opet na slobodi, pod uvjetom da se povuče na svoja imanja u Provenci.

1769. Svibanj. − Sade je u Parizu, naoko oslobođen svojih nastranosti. 27. lipnja. − U Parizu se rađa Donatien-Claude-Armand, drugi markižev sin.

1770. Kolovoz. − Markiz opet preuzima dužnost u konjaničkoj pukovniji Bourgogne.

Njegov dolazak izaziva različita reagiranja.

1771. Ožujak. − Sade dobiva nekakav nalog od zapovjednika jedinice. 17. travnja. − U Parizu

se rađa Madeleine-Laure, kći markiza de Sadea. Kolovoz. − Sade se zbog dugova nalazi u zatvoru. Studeni. − Nalazi se u La Costi sa ženom i njenom mlađom sestrom, Anne-Prospere de Launay. Sve do idućeg svibnja.

1772. Sade ostaje na svojim imanjima, priređuje zabave i kazališne predstave na sceni dvorca u La Costi. 27. lipnja. − Za kratkotrajnog boravka u Marseilleu, Sade sa svojim slugom Latourom posjećuje četiri javne žene kojima je oko dvadesetak godina. Navečer odlazi jednoj drugoj kurtizani, Margueriti Coste. Sutradan, u nedjelju, vraća se na svoja imanja. 30. lipnja. − Marguerite Coste žali se policijskom poručniku u Marseilleu. Boli je trbuh. Njena mušterija od 27. lipnja dala joj je otrovane bombone od anisa. 1. srpnja. − Tužbu podnose i četiri prve djevojke koje također osjećaju bolove u crijevima. Osim toga, one Sadea i Latoura optužuju za sodomiju. 4. srpnja. −

Naredba za hapšenje Sadea i njegova sluge. 2. srpnja. − Istraga u La Costi. Markiz je pobjegao sa svojom svastikom. 3. rujna. − Sadea i Latoura, koji su odsutni, osuđuju, zbog trovanja i sodomije, na javno priznanje učinjenog zlodjela pred glavnim portalom marseilleske katedrale prije nego što Sadeu bude odsječena glava, a Latour obješen. »Zatim će tijela rečenog gospodina i rečenog Latoura biti spaljena, a njihov pepeo bačen u vjetar.« Odlukom provansalskog parlamenta od 11. rujna ova je osuda potvrđena i stupila je na snagu. Dana 12. rujna, na velikom trgu u Aixu, uništene su slike Sadea i Latoura. Markiz je u Italiji s gospođicom de Launay. Putuju pod imenom grofa i grofice de Mazan. Studeni. − Sade je u Chamberyju (tada Sardinijsko kraljevstvo). 8. prosinca. − Takozvani grof de Mazan uhapšen je u Chamberyju na traženje gospođe de Montreuil koju podržava francuski dvor. Zatim je odveden u tvrđavu Miolans. Latour mu se dragovoljno priključuje.

1773. 6. ožujka. − Gospođa de Sade, koja utrostručuje svoje pokušaje da oslobodi muža, u pratnji jednog povjerljivog čovjeka i preobučena u muško odijelo stiže pred večer u Chambery. 18. ožujka. − Gospođa de Sade je u La Costi, ali i dalje šalje molbe grofu La Tour, sardinijskom kralju. 30. travnja. − Sade navečer, s Latourom i jednim drugim zatočenikom, barunom Alleeom de Songyjem, uspijeva pobjeći iz tvrđave. Konac 1773. − Gospođa de Montreuil postiže da Kralj izda naredbu da se markiz uhapsi.

1774. Sade luta i skriva se po južnoj Francuskoj, u Italiji. S vremena na vrijeme boravi u La Costi koju ponekad posjećuju policajci. Gospođa de Sade na sve načine pokušava postići poništenje osude svog muža. Nada se da će Sadeu pribaviti potpunu i definitivnu slobodu. I gospođa de Montreuil nastoji da se poništi osuda iz Aixa, ali želi da joj zeta nakon toga zatvore u Bastillu. U takvim okolnostima markiz se povlači u La Costu. »Odlučili smo, a za to postoji tisuću razloga, da se ove zime što manje pojavljujemo u društvu«, piše Sade svom upravitelju.

1775. Roditelji triju vrlo mladih djevojaka iz Vienne i Lyona tuže Sadea zbog otmice i zavođenja. 11. svibnja. − Jedna sobarica u La Costi rađa djevojčicu kojoj je Sade otac. Potkraj godine Sade je opet u Italiji, pod imenom grofa de Mazana.

1776. Siječanj. − Gospodina de Mazana hapse u Napulju. Zamjenjuju ga za nekog pobjeglog blagajnika. U toku godine Sade se opet vraća u La Costu.

1777. 14. siječnja. − U Parizu pogreb majke grofa de Sadea. 17. siječnja. − Otac jedne sluškinje iz

dvorca traži svoju kćer i puca iz pištolja u Sadea. Promašuje ga. 13. veljače. − Sade je uhapšen u sobi svoje žene u Parizu, u Ulici Enfer. Marais ga odvodi u Vincennes.

1778. 27. svibnja. − Kralj izdaje naredbu kojom omogućava Sadeu da sud u Aixu poništi svoju odluku. 20. lipnja. − Sade u pratnji Maraisa stiže u Aix. 30. lipnja. − Parlament Provence poništava proces iz 1772. godine. 14. srpnja. − Konačno hapšenje. Osuda glasi 50 livri globe i tri godine zabranjen dolazak u Marseille. Sade se u pratnji Maraisa opet vraća u Vincennes. 16. srpnja. − Sade bježi kod Valence. 26. kolovoza. − Marais ga opet hvata u La Costi. 7. rujna. − Vraćen je u Vincennes.

1781. 13. svibnja. − Umire Anne-Prospere de Launay. 13. srpnja. − Gospođi de Sade prvi put dopuštaju da vidi svog muža.

1782. 12. srpnja. − Sade završava rukopis Dijalog između svećenika i samrtnika.

1784. 29. veljače. − Premješten je u Bastillu.

1785. Sade piše Sto i dvadeset dana Sodome. 28. studenoga. − Sade završava rukopis koji je dopro i do nas.

1787. 8. srpnja. − Dovršava priču Nedaće kreposti petnaest dana nakon što ju je počeo pisati.

1788. Od prvog do osmog ožujka. − Redigira cijelu Eugenie de Franval. 1. listopada. − Redigira svoj Katalog autorovih djela.

1789. 2. srpnja. − Napravivši doglasalo od lijevka, Sade viče sa svog prozora da u Bastilli kolju zatvorenike i da ih treba osloboditi. 4. srpnja. − Premještaju ga u Charenton. Nije mogao ponijeti ni svoje knjige ni bilješke. 14. srpnja. − U tvrđavi je opljačkana Sadeova soba.

1790. 2. travnja. − Sade izlazi iz Charentona, slobodan je. Sutradan, u samostanu Saint-Aure, gospođa de Sade odbija da ga primi. Ona će 9. lipnja dobiti rastavu od stola i postelje. 25. kolovoza. − Sade se veže s jednom mladom glumicom, Marie-Constance Renelle, napuštenom suprugom gospodina Balthazara Quesneta, koja ima jedno dijete.

1791. Objavljena je Justine. 22. listopada. − Prva predstava drame Grof Oxtiern, ili Nevolje razvrata na sceni Theatre Moliere.

1792. Kolovoz. − Sade svečano osuđuje emigriranje svojih sinova. Rujan. − Tajnik je okruga Piques.

1793. Travanj. − Imenovan je javnim tužiteljem. Svibanj. − Postaje predsjednik okruga. Prosinac. − Uhapšen je zbog umjerenjaštva i odveden u Madelonnettes.

1794. Premješten je u Carmes, u Saint-Lazare, a zatim, radi zdravlja, u sanatorij Picpus.

1795. Objavljena je Filozofija u budoaru te Aline i Valcour ili filozofski roman.

1797. Objavljena je Nova Justine, ili Krepost u nevolji koji slijedi Priča o Julietti, njenoj sestri. 1799. Veljača. − Sade radi u kazalištu u Versaillesu. Prosinac. − U Versaillesu repriza Oxtierna. Sade igra ulogu Fabricea.

1800. Srpanj. − Izlazi Zoloe i njena dva pratioca. Listopad. − Objavljeni Zločini ljubavi.

1801. 6. ožujka. − Premetačina kod izdavača Massea. Hapse Sadea kojeg nalaze kod izdavača. Zatvoren je u Saint-Pelagie, zatim u Bicetre.

1803. 27. travnja. − Premješten je u Charenton.

1809. U Italiji umire poručnik Louis-Marie de Sade.

1810. U Echauffouru umire markiza de Sade. 1813. Objavljena Markiza de Gange.

1814. 3. prosinca. − U Charentonu umire Sade

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.