Anatomija Fenomena

Mladić koji je začudio čuvara [Tema: Harms]

daniil-xarms-sluchai-i-rasskazy

– Vidi ga! – reče čuvar, posmatrajući muvu. – Ta, kada bi je namazao tutkalom, onda bi joj, verovatno, došao kraj. Pa, eto ti slučaja! Od običnog lepila!

– Hej ti, šumski duhu! – viknu čuvara mladić u žutim rukavicama.

Čuvar odmah shvati da se to obraćaju njemu, ali nastavi da gleda muvu.

– Čuješ li ti šta ti govorim? – povika opet mladić. – Skote!

Čuvar je prstom zgnječio muvu i, ne okrećući glavu prema mladiću, reče:

– A šta se ti, bestidniče, dereš? I ovako te čujem. Ne treba da se dereš!

Mladić rukavicama očisti svoje pantalone i delikatnim glasom upita:

– Recite mi, dedice, kako da odavde dođem na nebo?

Čuvar pogleda mladića, zaškilji na jedno oko, pa na drugo, zatim počeša bradicu, još jedanput pogleda mladića i reče;

– De, nema šta da se ovde zadržavate, prođite.

– Izvinite – reče mladić – na hitnom sam poslu. Tamo mi je već i soba spremljena.

– Dobro – reče čuvar – pokaži kartu.

– Nemam kartu: rekli su mi da će me i tako propustiti – reče mladić, unoseći se čuvaru u lice.

– Vidi ga! – reče čuvar.

– Kako? – upita mladić – Puštate me?

– Dobro, dobro – reče čuvar. – Prolazi!

– A kako da prođem? Kuda? – upitao je mladić. – Ma ja ni puta ne znam.

– A kuda bi vi da idete? – upita čuvar, praveći strogo lice.

– Na nebo!

Čuvar se nagnu napred, isturi desnu nogu, da bi imao čvršći oslonac, prodorno pogleda mladića i strogo upita:

– Ti bi šta? Praviš se lud?

Mladić se nasmeši, podiže ruku u žutoj rukavici, mahnu s njom iznad glave i naglo nesta. Čuvar pomirisa vazduh. U vazduhu je zamirisalo na paljeno perje.

– Vidi ga! – reče čuvar, raskopča jaknu, počeša stomak, pljunu na mesto gde je stajao mladić, i polako pođe u stražarnicu.

Danil Harms

(1936)

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.