Anatomija Fenomena

Pišem romane zato što imam dušu [Tema: Sabato]

_ernesto_sabato

Duša i duh

Duša, između tela i duha, dvosmislena i teskobna, ophrvana osećanjima tela a težeći večnosti duha, beskrajno se dvoumi između relativnog i apsolutnog, između smrtnog i besmrtnog. Sirota duša, zbilja.

Duša je pojedinac, duh je osoba. Odnosno: nesvesno i nad-ja, život i žrtvovanje života, greh i vrlina, noćno i dnevno, đavolje i božansko.

Roman je duša, misao je duh. Pišem romane zato što imam dušu, a ne samo duh. Zato što sam nesavršen.

Ernesto Sabato

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.