Konkursi

Poziv časopisa Književne vertikale

Redakcija književnog časopisa Književne vertikale obaveštava sve zainteresovane književne stvaraoce u Beogradu i Srbiji, bez obzira da li su članovi Društva književnika Beograda ili ne, da mogu tokom cele godine slati svoje književne radove na adresu: drustvokb@gmail.com .

O prvom broju časopisa Književne vertikale kao i o njegovoj sadržini, te o aktivnostima Drištva književnika Beograda i njegovim članovima, zainteresovani stvaraoci se mogu informisati na sajtu: www.drustvokbg.tk .

Časopis Književne vertikale sadrži sledeće rubrike: proza, poezija, eseistika, književna kritika, satira/aforistika i književnost za decu.

Radovi se šalju u elektronskoj formi pisani ćiriličnim ili latiničnim pismom. Radovi se objavljuju na pismu na kojem je sam autor dostavio svoj rad ili na onom pismo na kom to autor izričito zatraži. Font i veličinu slova određuje redakcija.

Preporučena veličina priča, eseja i književnih kritika je do 10.000 karaktera sa razmakom, mada nije uslov za objavljivanje jer je to pre svega kvalitet. Broj pesama ili aforizama nije ograničen mada će urednici praviti reprezentativne izbore određenog, manjeg broja radova koji će biti objavljen.

Ukoliko su rađene lektura i korektura, to bi autori trebali da navedu kao i ime lektora i korektora.

Autori su obavezni da uz radove dostave i kraću bio-bibliografiju sa podacima za kontakt.

Redakcija časopisa Književne vertikale će nakon uredničkog posla i izvršenog izbora radova za sledeći broj, obavestiti sve autore koji su svoje radove slali o izboru, kao i o mestu i vremenu pretstavljanja novog broja časopisa, kao i o gradovima i mestima u kojma će biti organizovane promocije, te načinu i uslovima nabavke časopisa.

 

 

 

 

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.