Notes

Robert Mišambled – Istorija nasilja – od kraja srednjeg veka do danas [Knjiga dana]

istorija-nasilja-od-kraja-srednjeg-veka-do-danas-228x0-0000523442145

(Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije)

Izdavač: Akademska knjiga
Godina izdanja: 2014
Savremeno doba izvodi nasilje na svetlo pozornice. Tema draga sociolozima i političarima, ono je i predmet istorijskih proučavanja. Suprotno preovlađujućem shvatanju, Rober Mišambled pokazuje da su brutalnost i stopa ubistava od XIII veka naovamo u stalnom opadanju. Sve stroža društvena kontrola mladih neoženjenih muškaraca, praćena prinudnim vaspitavanjem istih vršnjač­kih grupa, mogu da objasne to opadanje agresivnosti. Malo -pomalo, muško nasilje nestaje iz javnog prostora, da bi se odmah potom usredsredilo na privatnu sferu, dok popularna književnost dobija katartičnu ulogu. Početak XXI veka kao da označava ponovno pojavljivanje nasilja, naročito u „predgrađima“. Da li će čovek čoveku ponovo postati vuk?

 

O AUTORU:

Rober Mišambled (1944), profesor je istorije, doktorirao je na Univerzitetu Pariz I – Panteon Sorbona, doktorsku tezu odbranio je pod mentorstvom Pjera Gubera. Njegova biografija objavljena je u zbirci „Who’s Who“. Trenutno radi kao počasni profesor na Univerzitetu Pariz XIII. Autor je 24 dela, mentor na mnogim drugim, a objavio je i blizu 100 članaka. Njegovi radovi prevedeni su na više od 30 jezika. Bio je mentor na oko tridesetak pedagoških dela. Takođe je doprineo i realizaciji sledećih izložbi i izradi njihovih kataloga: „Karlo V“, Gent 2000, „Renesansa“, Cirih, 2016).
Član je Centra za kvebečke studije (u Kvebeku i Troa-Rivijer), dobitnik francusko-holandske nagrade Dekart-Hojgens 1997. godine, bio je član Instituta za napredne studije u Prinstonu (SAD) i izveštavač sa Svetskog kongresa istoričara održanog u Sidneju u julu 2004. Uspostavio je brojne saradnje sa stranim istraživačima i učešća na međunarodnim seminarima. Od 1999. do 2006. vodio je međunarodni naučni program o kulturnim transferima, „Cultural Exchange in Europe 1400-1700“, koji je pokrenula Evropska naučna fondacija (Strazbur), uz učešće od preko 80 istraživača iz 20 zemalja. Rezultat ovog programa je objavljivanje 6 tomova na engleskom jeziku na temu evropske kulturne integracije. Četiri toma objavio je 2006. Univerzitet u Kembridžu.
Njegova istraživanja o kulturnoj i društvenoj istoriji najviše se tiču severozapadne Evrope, naročito Francuske, Pariza i pariske regije.
Nosilac je ordena Viteza Legije časti.

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.