Anatomija Fenomena

Saučesnik [Tema: Borhes]

Foto: Klemen Vrankar

Razapinju me, a ja moram biti krst i čavli.
Pružaju mi pehar, a ja moram biti kukuta.
Obmanjuju me, a ja moram biti laž.
Peku me, a ja moram biti pakao.
Moram da veličam svaki trenutak vremena
i da mu budem zahvalan.
Moja hrana su sve stvari.
Tačan zbir vasione, poniženje, radost.
Moram opravdati onoga koji mi zadaje ranu.
Moja sreća ili nesreća su beznačajni.
Ja sam pesnik.

Horhe Luis Borhes

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.