Tag: horhe luis borhes

Anatomija Fenomena

Jevanđelje po Marku [Tema: Borhes]

To se dogodilo na estansiji Los Alamos, u huninskom okrugu, prema jugu, poslednjih dana meseca marta 1928. Junak ovog događaja bio je student medicine. Baltasar Espinosa. Za sada o njemu možemo reći da je bio kao i drugi mladići iz Buenos Ajresa, bez nekih osobina kojima bi se isticao, osim […]

Anatomija Fenomena

Tvoritelj [Tema: Borhes]

Nikada se nije zadržavao na radostima sećanja. Utisci su klizili po njemu, trenutni i doživljeni; grnčarev cinober, svod prepun zvezda koje su bile i božanstva, mesec sa koga je pao lav, glatkoća mermera pod sporim i osetljivim jagodicama prstiju, ukus mesa divlje svinje, koje je voleo da kida trzajem belih […]

Anatomija Fenomena

Zarobljenik [Tema: Borhes]

Ova priča se može čuti u Huninu ili Tapalkeu. Jedan dečak je nestao posle napada Indijanaca; pričalo se da su ga oni oteli. Roditelji su ga uzalud tražili; posle toliko godina neki vojnik, koji je dolazio iz unutrašnjosti zemlje, pričao im je o plavookom Indijancu koji bi mogao biti njihov […]

Anatomija Fenomena

Problem [Tema: Borhes]

Zamislimo da se u Toledu pronađe papir sa arapskim tekstom i da paleografi utvrde da je pisan rukom onoga Sida Ameta Benendželije od koga je Servantes preuzeo Don Kihota. U tom tekstu čitamo da junak (koji je, kao što je poznato, lutao drumovima Španije, naoružan mačem i štitom, i svakoga, […]

Anatomija Fenomena

Žuta ruža [Tema: Borhes]

Ni tog, ni sledećeg predvečerja nije umro čuveni Đambatista Marini, koga su mnogobrojna jednoglasna usta Fame (da upotrebimo sliku koja mu je bila draga) proglasila novim Homerom i novim Danteom, ali nepomični i tihi događaj koji se tada zbio bio je u stvari poslednji u njegovom životu. Pod teretom godina […]

Anatomija Fenomena

Martin Fjero [Tema: Borhes]

Iz toga grada krenuše vojske koje su izgledale velike i koje su to postale, jer slava čini veličinu. Posle mnogo godina vratio se jedan vojnik i, zanoseći u govoru, ispričao šta mu se dogodilo na mestima koja se zovu Itusaingo ili Ajakučo. Sada izgleda kao da se te stvari nisu […]

Anatomija Fenomena

Lamije [Tema: Fantastična zoologija]

Prema latinskim i grčkim klasicima, Lamije su živele u Africi. Od pojasa nagore imale su telo prelepe žene; ispod pojasa su bile zmije. Neko ih je opisao kao vračare; drugi, kao zloćudna čudovišta. Nisu imale dar govora, ali njihov zvižduk je bio milozvučan. U pustinjama su privlačile putnike da bi […]

Anatomija Fenomena

Parabola o palati [Tema: Borhes]

Toga dana Žuti Car pokaza svoju palatu pesniku. Iza njih, u dugome nizu, ostadoše prve zapadne terase koje se poput stepenastih sedišta u nekom gotovo nepreglednom amfiteatru spuštahu prema raju ili vrtu čija metalna ogledala i gusti redovi kružno zasađenih smreka već najavljivahu lavirint. Radosno se izgubiše u njemu, u […]