Anatomija Fenomena

Srž svake ljubomore jeste nedostatak ljubavi [Tema: Jung]

Foto: Marek Piwnicki

Ja sam takođe posedovao arhaičnu prirodu, koja je kod mene povezana sa – ne uvek prijatnim – darom da ljude i stvari vidim kakve uistinu jesu. Mogu da dopustim da me obmanjuju odavde do večnosti kada nešto ne želim da vidim, a da u dubini duše ipak sasvim dobro znam kako stvari stoje….

Otkrio sam da siromaštvo ne predstavlja hendikep i da je daleko od toga da bude osnovni razlog za patnju; da sinovi bogataša doista ne uživaju nikakvu prednost nad siromašnim i loše obučenim dečacima. Postojali su daleko dublji razlozi za sreću i nesreću od nečijeg materijalnog bogatstva…

Možemo da provedemo celi život u uverenju kako sledimo vlastite ciljeve, a da nikada ne otkrijemo kako, najvećim delom, predstavljamo statiste na pozornici sveta. Postoje činjenice koje, iako nam nisu poznate, ipak utiču na nase živote, utoliko više ukoliko su ovi nesvesni…

Često se dešava da su žene koje u suštini ne vole svoje muževe ljubomorne, i da uništavaju njihova prijateljstva. One žele da suprug pripada jedino njima zato što mu same ne pripadaju. Srž svake ljubomore jeste nedostatak ljubavi.

Karl Gustav Jung

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.