Art

Strah bore urezuje

lone

Pijem kafu
Čitam pesmu
Naložim poneko drvo
Zagledana u vrhove pod snegom.
Strah se gnezdi
Strah bore urezuje
Jedini moj sabesednik.

Jasna Đurđić

Ostavite komentar: