Art

Svi protiv svih/Prljavštine prošlosti/Uvek iznova

Foto: Sebastian Pociecha

Svi protiv svih

Govorili smo o vatri
Rečima što ujedaju
Tada je bilo lako
Samo mi i oni
Mi sa jedne strane
I oni sa one druge
Klasičan odnos crno-belo

Lomača je izgorela
Vešala su pala
Brave su se zaključale
Sada smo svi protiv svih

Prljavštine prošlosti

Nema lavine bez potopa
Herkulanum, Pompeja  
Gde su sad?
O tempora, o mores!

Nema spasenja bez strašnog ognja
Vrtove Vavilona, Kolose, Konu
Odnele su reke ruku i mačeva
Svetlost aleksandrijske biblioteke
U bljesku lomače je utihnula

Danas živimo da bi živeli
Gotovo spokojni za one druge
Koji će doći nakon nas
Ne znajući za naše greške
Za sve naše čađi.

Uvek iznova

Dok sedimo za ovom raskošnom trpezom
Iznad nas Damoklov mač visi

Domaćin nas tera da se rukujemo
Proveravajući držimo li bodež

Nakon obilne večere sa specijalitetima
I poslasticama la Alexander Borgies

Koju nismo probali
Nude nam još toplu Prokrustovu postelju

Izjutra kada se uvere
Da smo još živi i zdravi

Već umorni od nas

Bacaju nas gladnim lavovima
I drugim zverima
Uvek iznova

Saša Skalušević Skala

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.