Tag: bela hamvaš

Anatomija Fenomena

Magia sutra –  Egzistencija saznanje – ostvarenje. Univerzalni čovek [Tema: Hamvaš]

  Magia sutra 9 Tri aksioma na kojima je izgrađena Magia sutra su sledeći: egzistencija je u svakom čoveku zrela konstantno i u potpunoj celini, stvarnost treba priznati u njenoj punoj celovitosti, treba ovladati ukupnom mogućnošću. Prvo se odnosi na egzistenciju, drugo na saznanje, treće na realizaciju. Priroda prvog je […]

Anatomija Fenomena

Magia sutra – Stvarnost treba priznati u svoj njenoj celovitosti [Tema: Hamvaš]

Magia sutra 7 Stvarnost treba priznati u svoj njenoj celovitosti Ovo prethodno je uslov i posledica sutre. Uslov jer se ništa ne može saznati samo po sebi, bez saznavanja svega ostaloga. Saznavanje dela pretpostavlja saznavanje celine. Svaki noetički trenutak odnosi se na celinu preko posredničkog dela predmeta. U saznavanju delova […]

Anatomija Fenomena

Stabla [Tema: Hamvaš]

Ova lipa raste u jednoj dolini Bakonija, tamo gde se dolina sužava s južne strane, gde iz boka brda strše stene, deset-dvanaest tona teške. Seme je palo između dve stene. Dok je deblo dosegnulo širinu koju su mu stene dopuštale, moglo je rasti gotovo bez prepreke. Ali to nije dugo […]