Tag: bela hamvaš

Anatomija Fenomena

Magia sutra – Čovekova egzistencija znači biti u stalnom prisustvu i zrelosti celovite egzistencije [Tema: Hamvaš]

Magija sutra 6 Egzistencija je stalno u punoj celovitosti dozrela u svakom čoveku Čovek, kaže Bader, nije mikrokosmos, nego, mikroteos. U čovekovom bivstvu udobno može da se smesti bivstvo minerala i kamenova i metala i elemenata. Kako to razumeti? Tako što čovek upozna i razume minerale i kamenove i metale […]

Anatomija Fenomena

Magia sutra – Cilj je svesno očišćen životni poredak [Tema: Hamvaš]

Magia sutra 3 Cilj je svesno očišćen životni poredak. Odnosno cilj nije skrojen za nisko. Nije posebno individualni i nije posebno zajednički. Životni poredak se čisti na više načina; obredom, disciplinom, samopregorom, zakonima, običajima. Od njih jedan ili više njih katkada uspeju, katkada ne uspeju. Povoljno utiču na mišljenje, i […]

Anatomija Fenomena

Magia sutra – Uvod [Tema: Hamvaš]

  Na začelu počela se zbio pokušaj duhovnih sila da se osamostale i da same sobom ovladaju neograničeno. One su htele da ostvare takav autokratski i egocentrični životni poredak koji isključuje svakoga drugoga. Ovaj pokušaj proživljavanja egzistencije same po sebi naziva se satansko krvoproliće. Pokazalo se da je ovaj put […]