Tag: Beograd

Konkursi

Festival „Poezija grada“

Raspisujemo konkurs za nastup na festivalu POEZIJA GRADA. Pozivamo pesnike i pesnikinje da se prijave preko mejla: kontakt@poezin.net Festival POEZIJA GRADA je tematski određen savremenom poezijom koja nastaje i izvodi se u velikim gradovima. Festival je takmičarskog karaktera i okupiće autore i autorke iz Beograda kao i iz drugih većih […]

Jasan Pogled

Parada apsurda!

Beograd su oslobodili patrizani NOB-e uz veliku pomoć Crvene armije koja je došla sa sjeveroistoka na molbu Tita upućenu Staljinu krajem avgusta 1944. Još uvijek postoji mnogo živih svjedoka operacije. Tito je dao čast Peku Dapčeviću da on komanduje patrizanima u toj operaciji (vjerovatno Titova politička odluka kako bi smanjio […]

Konkursi

Poziv na radionicu “Dizajn i izrada mobilnih otvorenih biblioteka

Gradska gerila poziva mlade između 19-26 godina, koji studiraju ili su aktivni na polju arhitekture, dizajna, primenjenih i likovnih umetnosti, kao i sve zainteresovane, da učestvuju u radionici od 25. do 30. septembra u Beogradu (Savamala). Radionica se realizuje u saradnji sa asocijacijom Urban Inkubator i Goethe-Institutom Beograd. Radionica je intezivnog karaktera i […]

Jasan Pogled

Striptiz čojstvo

Ot­kad su se na ru­ži­ča­stim pink-va­lo­vi­ma ljulj­nu­li ukle­ti be­o­grad­ski spla­vo­vi po­če­la je ne­pod­no­šlji­va la­ko­ća po­sto­ja­nja. Mo­žda se oni iz­van spla­vo­va i sje­ća­ju zna­me­ni­te Kun­de­ri­ne knji­ge i do­ne­kle pret­po­sta­vlja­ju šta je pje­snik htio da ka­že. U na­šoj ver­zi­ji, u na­šoj ki­če­raj­skoj me­lo­dra­mi, po­sto­ja­nje se mir­ne du­še mo­že za­mi­je­ni­ti ne­sta­ja­njem, pa bi […]

Konkursi

Konkurs za stipendije rezidencijalnog programa udruženja KROKODIL u Beogradu

Pozivaju se pisci iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Albanije, Bugarske i Rumunije* da se do 31. januara 2014. prijave za učestvovanje u projektu rezidencijalnog programa udruženja “KROKODIL” u Beogradu. Stipendija za odabranog pisca uključuje jednomesečni boravak u opremljenom stanu u Beogradu, putne troškove i honorar u iznosu […]

Notes

Kapetan Miša: Kako je postao prvi srpski tajkun

Piše: Momčilo Đorgović Matija Ban Život majora Miše Anastasijevića Glasnik Srpskog učenog društva, broj 71, iz 1890 Da li će se za sto godina neko od sadašnjih tajkuna, ili svi zajedno, u istoriji slaviti kao velikani srpskog biznisa? Da li će i oni biti hvaljeni za blistavu vrlinu, kao na […]