Tag: biblioteka XX vek

Anatomija Fenomena

Marija Todorova – Dizanje prošlosti u vazduh [Biblioteka XX vek]

Slabe pesme i jaka osećanja Knjiga Dizanje prošlosti u vazduh s podnaslovom “Ogledi o Balkanu i Istočnoj Evropi” nije prva knjiga Marije Todorove objavljena u Biblioteci XX vek. Diskutabilno je, međutim, je li druga ili treća; naime, još 1999. godine Biblioteka XX vek objavila je njezinu čuvenu studiju Imaginarni Balkan, a sedam godina […]

Anatomija Fenomena

Florijan Biber – Uspon autoritarizma na Zapadnom Balkanu [Biblioteka XX vek]

Saveti balkanskom knezu Prolog iz nove, 245. knjige Biblioteke XX vek – Florijan Biber: „Uspon autoritarizma na Zapadnom Balkanu“, u prevodu Đorđa Tomića. Dragi balkanski kneže, Čestitam ti na nedavnoj izbornoj pobedi. Pretpostavljam da bi sada želeo da zauvek ostaneš na vlasti. Тo više nije tako jednostavno kao što je […]

Anatomija Fenomena

Stef Jansen – Čežnja u međuvremenu [Biblioteka XX vek]

Biblioteka XX vek, knjiga br. 244 Odlomak iz knjige Stefa Jansena „Čežnja u međuvremenu. „Normalan život“ i država u jednom sarajevskom naselju“, u prevodu sa engleskog Aleksandre Bajazetov, Biblioteka XX vek, 2020 (“Yarnings in the meantime. “Normal lives” and the state in a Sarajevo apartment complex”, Berghahn Books, New York, […]

Anatomija Fenomena

Osnivanje Biblioteke i prva afera [Biblioteka XX vek]

Piše: Dubravka Stojanović Narodni univerzitet „Braća Stamenković“ (u daljem tekstu: NUBS). Tamo negde pri kraju Ulice 29. novembra, ugao sa ulicom Partizanski put, pre Pančevačkog mosta. Ustanova osnovana u skladu s idejom da svaka opština treba da ima svoj dom kulture, nudila je stanovnicima Palilule „bogate sadržaje“: od auto-škole do […]