Tag: Borhes

Anatomija Fenomena

Palata [Tema: Borhes]

Palata nije beskonačna. Nema manje zidova, nasipa, vrtova, lavirinta, terasa, parapeta, vratnica, balkona, kružnih ili pravougaonih dvorišta, kapela, trgova, cisterni, predvorja, ložnica, biblioteka, mansardi, tamnica, bezizlaznih ćelija i kripti nego zrnevlja peska što valja Gang, pa ipak je njihov broj konačan. Sa krovnih terasa, ka zapadu, ipak se mogu nazreti […]

Anatomija Fenomena

Efijalt [Tema: Borhes]

I na dnu sna su snovi. Ja svake noći želim U vodama se tamnim izgubiti, što me čiste Od pleve dana, ali ispod te vode iste Što pretposlednje Ništa spremno će nam udeliti Još neko gadno čudo na sivom dnu biti mora. Može to biti ogledalo sa odrazom moga lica, […]

Anatomija Fenomena

Tamerlan [Tema: Borhes]

Tamerlan  (1336. – 1405.) Moje carstvo je od ovoga sveta. Tamničari, tamnice i mačevi ispunjavaju naređenje koje se ne ponavlja. Moja poslednja reč je od gvožđa. Čak i skriveno srce ljudi što nikad ne čuše za moje ime u svom kraju dalekom – poslušno je oruđe moje volje. Ja koji […]

Anatomija Fenomena

San [Tema: Borhes]

Kada ponoćni časovnici rasipajuvelikodušno vreme,otići ću dalje nego Odisejevi najbolji veslačiu predeo sna, nedostupanljudskome sećanju.U tome potopljenom predeluotkupljujem stvari koje nisam potpuno razumeo:trave iz jednostavne botanike,nešto raznovrsnije životinje,dijaloge sa pokojnicima,lica koja su u stvari maske,reči veoma drevnih jezikai ponekad stravu nesravnjivusa onom koju nam može pružiti dan.Biću svi ili niko. […]

Anatomija Fenomena

Između Borhesa i Štajnera [Tema: Kiš]

Od svoje sam majke nasledio sklonost ka pripovedačkoj mešavini fakata i legende. D. K. (1983) Nabujala kišologija ušla je gotovo u sve pore piščeva života i djela, osvijetlila mnoge dotad zanemarivane aspekte i proanalizirala temeljne odnose autora s inim stvaralačkim svjetovima i opredjeljenjima. Autorov vlastiti prinos tim i takvim tumačenjima […]

Notes

Borhes, Neruda i Pesoa – hispanoportuglaski Vitmen

Harold Blum: Borhes, Neruda i Pesoa – hispanoportuglaski Vitmen[1]  Može se reći da hispanoamerička književnost dvadesetog vijeka, možda i bogatija od sjevernoameričke, ima tri osnivača: argentinskog pripovijedača Horhe Luis Borhesa (1899-1986); čileanskog pjesnika Pabla Nerudu (1904-1973); i kubanskog romanopisca Aleha Karpentiera (1904-1980). Iz njihovog okrilja izašlo je mnoštvo velikih pisaca: romanopisci poput […]