Tag: izreke o jogi

Jasan Pogled

Joga, staza bez želja – Izreke o jogi (6)

Prvo pitanje: Rekli ste prošle noći da su potpuno očajanje, frustracija i beznadežnost početne osnove za jogu. Ovo daje jogi pesimistički izgled. Da li je to pesimističko stanje zaista potrebno da započne staza joge? Da li optimista takođe može poći stazom joge? Nije ni jedno ni drugo. To nije pesimistično, […]

Jasan Pogled

A sada, disciplina joge – Izreke o jogi (2)

Prva sutra: A sada, disciplina joge Atha joganushasanam A sada disciplina joge. Svaku pojedinu reč treba shvatiti jer Patanjđali nije koristio nijednu suvišnu reč. A sada, disciplina joge. Prvo pokušajte da razumete reč ‘sada’. Ovo ‘sada’ pokazuje stanje uma o kome vam upravo govorim. Ako ste se oslobodili iluzija, ako […]

Jasan Pogled

Mi živimo u dubokoj iluziji – Izreke o jogi (1)

Izreke o jogi Deset knjiga predavanja Oshoa o Patanjđalijevim Joga sutrama, održanih od 25.12.1973. do 10.5.1976. godine, izdatih pod nazivom: Yoga, The Alpha and the Omega Knjiga prvaPoglavlje 1UVOĐENJE NA STAZU JOGE25. decembar 1973.1 I, l: atha yogânušasanam.[Neka bi se upravo ovo što] sada [sledi uzelo za] jogističko učenje. I, […]