Jasan Pogled

Kada se um obustavi, svedok je utvrđen u sebi – Izreke o jogi (4)

Foto: Marcus Granahi

Onda je svedok utvrđen u sebi.

Kada se um obustavi, svedok je utvrđen u sebi.

Kada možete jednostavno posmatrati unutra ne bivajući identifikovani sa umom, bez rasuđivanja, bez ocenjivanja, bez osuđivanja, bez odabiranja – vi jednostavno posmatrate i um.

Suština meditacije je u smirenju aktivnosti uma koji održava sve iluzije. Um ne može sam sebe da smiri, jer on nije različit od nas, on je naša aktivnost, kao hodanje. Jedini način da smirimo um je da prestanemo da ulažemo energiju u umnu aktivnost, da se odvratimo od toga. Da bismo se odvratili od stalnog ulaganja energije u umnu aktivnost moramo najpre da prestanemo da verujemo da to moramo da radimo, da nam je zamišljanje i razmišljanje potrebno, da prestanemo da verujemo u svoje snove. Da se bar za trenutak uverimo u to. Ovakvi kakvi smo prirodno dati, nemamo iskustvo takve odvraćenosti jer smo s umnom aktivnošću i svojim snovima, dnevnim i noćnim, identifikovani od najranijeg detinjstva. Potrebno nam je kratko direktno iskustvo potpune odvraćenosti od umne aktivnosti kako bismo se uverili u njega i prepoznali.

To kratko iskustvo ne-uma je disciplina meditativnog smirenja. Smirujući sebe smirujemo um, isključujemo mu utikač, dovod energije. To je jedini način. Tada se on sam smiruje, jer mi smo ga i pokretali. U tom kratkotrajnom iskustvu uviđamo da nismo um, da možemo da postojimo kao čisto biće koje nadilazi sve umne predstave, da smo nešto mnogo više od malog uma i njegovih iluzija da smo izdvojeno, malo biće sa neurotičnim sadržajima koje je dotle nosilo. To je iskustvo naše autentičnosti, našeg jedinstva sa apsolutnim bićem koje sve omogućava.

Takvo iskustvo nas jača da tu svesnost u meditaciji proširimo na stalnu prisutnost danju i noću, u svim aktivnostima, a ne samo za vreme meditativnog zadubljenja.

Ostali tekst Joga sutri opisuje detalje prakse proširivanja takve svesti sve do trajne nezavisnosti i autentičnosti koja se naziva Kaivalya.

Kada nema uma, vi ste utvrđeni u vašem svedočenju. Onda ste postali svedok – samo videlac – draštra, sakšin. Onda niste činilac, onda niste mislilac. Onda ste jednostavno čisto biće, najčistije od bića. Onda je svedok utvrđen u sebi samom.

Osho

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.