Jasan Pogled

Čovek treba da postigne stanje bez uma – Izreke o jogi (5)

Foto: Marek Piwnicki

U svim drugim stanjima postoji identifikacija sa modifikacijama uma.

Izuzev svedočenja, u svim stanjima, vi ste identifikovani s umom. Vi postajete jedno sa tokom misli, postajete jedno sa oblacima; ponekad sa belim oblakom, ponekad sa tamnim oblakom, ponekad sa kišom ispunjenim oblakom, ponekad sa praznim oblakom, ma kako bilo, vi postajete jedno s mišljenjem, vi postajete jedno s oblakom, i ne primećujete vašu čistotu neba, čistotu prostora. Vi postajete naoblačeni, a to naoblačenje se dešava jer vi postajete identifikovani, postajete jedno s tim.

Misao dođe. Vi ste gladni, i misao projuri u umu. Misao je samo to, da postoji glad, da stomak oseća glad. Odmah postajete identifikovani; kažete: “Ja sam gladan.” Um je bio potpuno ispunjen mišlju da je glad prisutna; vi postajete identifikovani i kažete: “Ja sam gladan.” Ovo je identifikacija.

Buda takođe oseća glad, Patanjđali takođe oseća glad, ali on nikada neće reći: “Ja sam gladan.” On će reći: “Telo je gladno”; on će reći: “Moj stomak oseća glad”; on će reći; “Postoji glad. Ja sam svedok. Ja sam došao da svedočim ovoj misli, koja je iznenadno iz stomaka sevnula u mozgu, da sam gladan.” Stomak je gladan;

Patanjđali će ostati svedok. Vi postajete identifikovani, vi postajete jedno s mišljenjem.

Onda je svedok utvrđen u sebi samom.

U svim drugim stanjima, postoji identifikacija sa modifikacijama uma.

Ovo je definicija:

Joga je obustava aktivnosti uma.

Kada um prestane, vi ste utvrđeni u vašem svedočećem Sopstvu. U svim drugim

stanjima, izuzev ovog, vi ste identifikovani. A sve identifikacije obrazuju samsaru; one su svet. Ako ste identifikovani, vi ste u svetu, u patnji. Ako ste transcendirali identifikacije, vi ste oslobođeni. Vi ste postali siddha, vi ste u nirvani. Vi ste transcendirali ovaj svet patnje i ušli ste u svet blaženstva.

A taj svet je ovde i sada – upravo sada, baš ovog trenutka! Nije potrebno čekati ga čak nijedan trenutak. Samo postanite svedok uma, i bićete uneti u taj svet. Postanite identifikovani sa umom, i vi ćete ga izgubiti. Ovo je osnovna definicija.

Zapamtite sve, jer docnije, u drugim sutrama, ući ćemo u detalje šta treba da se uradi, kako treba da se uradi – ali uvek imajte na umu da je ovo temelj.

Čovek treba da postigne stanje bez uma: to je cilj.

Osho

Nastaviće se

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.