Tag: nebo

Art

Bog u birtiji – Nebo

Nebo Još malo im neće ni trebati. Sve što imaju oposle na zemlji. Odrekli se svega što je svezano za nebo. Vele čovjekoliki: to im je višak. I još vele: to je jedini višak od kojeg glava zaboli. Ako im nebo prokaplje kišom-opsuju kišu. Ako ih umije suncem-spopadne ih zlovolja. […]

Art

Kapi – Na velikoj njivi pod kućom

Na velikoj njivi pod kućom, tegleći sunce na leđima, izoravao je čitave regimente rimskih legionara, keltske horde, zajapurene azijatske buljuke, janičare, akindžije, čarkare, spahije, anadolske gazije, srpsku pješadiju… Vazduh mu je sada težak kao raskvašeni vuneni prekrivač. Je li to ova zemlja što curkom mrtvog praha sipi između prstiju? Čim […]

Art

Kapi – Budiš se glavobolna

Budiš se glavobolna svakog Božijeg jutra. Neke smršene riječi bruje kao pčele, navikla si već da pritajiš srce i slušaš ponoćni bruj. S glavom na visokom perjanom jastuku, lagano razmrsuješ riječi. Jastuk je pun požude, dahtanja, uzdaha, ugrušane lirike. Bijesna, pobjedonosno istresaš jastučno perje koje se kovitla na vjetru. Misliš,ponosna […]

Art

I nebo je prevara

Prevario si me. Dobro si me prešao što si umro. Tako, odjednom. Bez bolesti, bez najave. Tek tako, odeš na popodnevno spavanje i više ne ustaneš. Prevario si me i nije fer. Ćak sam osjetila, tog popodneva, dok si ti u sobi spavao, kao da je neko izašao iz stana […]

Art

Nebo sivo

Nebo je bilo potpuno sivo i opsovao je smog i taj grad i šta radi tu zar nije bolje da je ostao da živi na moru, već je sedam godina tu, i šta, kakve su to laži o prednostima velikog grada, da, pozorišta opera i baleti, a on iz automobila […]

Art

Nebo modro

  Nebo modro           Toliko si lijepa da to nije baš normalno – rekao je.          I to ne samo izdaleka, ovako kada ti se približim i zagledam ti se u oči pomislim da se mogu lako onesvijestiti. Od ljepote. Od tog modrog u […]