Art

Kapi – Na velikoj njivi pod kućom

Na velikoj njivi pod kućom, tegleći sunce na leđima, izoravao je čitave regimente rimskih legionara, keltske horde, zajapurene azijatske buljuke, janičare, akindžije, čarkare, spahije, anadolske gazije, srpsku pješadiju…
Vazduh mu je sada težak kao raskvašeni vuneni prekrivač.
Je li to ova zemlja što curkom mrtvog praha sipi između prstiju?
Čim se sunce prospe, pokriva se umoljčanim ćebetom.
Rasvitom, kroz raspuklinu gleda brabonjak stuljenog neba.
Šta kad uzore i preore i tu ledinu?

 

 

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.