Tag: patanjđali

Jasan Pogled

Postaćete kao mač – Izreke o jogi (20)

I poslednje je pamćenje. Pamćenje je peta modifikacija uma. To takođe može biti korišćeno i zloupotrebljeno. Ako je pamćenje zloupotrebljeno, ono kreira zabunu. Zaista, možete se sećati nečega, ali ne možete biti sigurni da li se to dogodilo na taj način ili nije. Vaše pamćenje nije pouzdano. Možete dodati mnoge […]

Jasan Pogled

Um može biti ili izvor ropstva ili izvor slobode – Izreke o jogi (13)

I, 5: vrttayah pancatayyah klištaklištah. »Obrta« ima pet vrsta. [Neki od njih] su »ometajući« (klišta) [po process samoprepoznavanja subjekta] neki to nisu (aklišta). I, 6: pramanaviparyayavikalpanidrasmrtayah. Istinosna spoznaja, zabluda, »afektivno uživljavanje u imaginativnom« (vikalpa), spavanje i sećanje [čine tih pet »obrta«]. Um može biti ili izvor ropstva ili izvor slobode. […]