Tag: patanjđali

Jasan Pogled

Sve može postati nesvesno ako nastavljate da ponavljate to neprekidno – Izreke o jogi (37)

Poglavlje 7 STALNA UNUTARNJA PRAKSA 31. decembar 1973. I, 12: abhyasavayragyabhyam tannirodhah. Vežbanje i pročišćenost vode ka toj umirenosti (nirodha) [o kojoj je prethodno bilo reči u YS, I, 2]. I, 13: tatra sthitau yatno ‘bhyasah. Napor da se tu [u umirenosti čovek] ustali jeste [ono što suštinski određuje] »vežbanje« […]

Jasan Pogled

Tišina mora biti poput deteta, puna energije, vibrantna, ekstatična – Izreke o jogi (34)

Pitanje treće: Buda je naposletku preneo Mahakašjapi ono što nikome drugome nije mogao preneti rečima. Kojoj kategoriji znanja to pripada: neposrednom, zaključivanju, ili rečima probuđenoga? Šta je bila poruka? Najpre, ti pitaš “Šta je bila poruka?” Ako Buda to nije mogao preneti rečima, ne mogu ni ja. To nije moguće. […]