Jasan Pogled

Promeni nesvesno – samo onda će tvoj život imati drugačiji smisao – Izreke o jogi (36)

Foto: John Salzarulo

Pitanje peto:

Da li biste, molim vas, objasnili delovanje te nepoznate sile koja ljudski um drži vezanim za zemaljske stvari i navike, uprkos tome što smo potpuno svesni da konačan rezultat nije ništa drugo do beda?

Svest nije potpuna, svest je samo intelektualna. Logički, ti prihvataš da “Što god radio, to me vodi u bedu”, ali to nije tvoje egzistencijalno iskustvo. Ti razumeš samo racionalno. Kada bi ti bio samo razum, onda ne bi bilo problema, ali ti si takođe i “nerazum”.

Kada bi imao samo svesni um, onda bi bilo u redu. Ti imaš nesvesni um, takođe. Svesni um zna da ti svakoga dana zapadaš u bedu svojim vlastitim naporima; stvaraš svoj vlastiti pakao.

Ali nesvesni nije svestan, a nesvesni je devet puta veći od tvog svesnog uma. I nesvesni nastavlja istrajavati na vlastitim navikama.

Odlučio si da se više nećeš ljutiti jer ljutnja nije ništa drugo do trovanje tvog vlastitog sistema. Ona ti donosi bedu. Ali sledeći put, kada te neko uvredi, nesvesno će ostaviti po strani tvoj svesni razum, provaliće, i ti ćeš biti ljut. A to nesvesno uopšte nije ni znalo za tvoju odluku, i to nesvesno ostaje aktivna sila.

Svesni um nije aktivan, on samo misli. On je mislilac; nije činitelj. Dakle, šta se mora učiniti? Samo misleći svesno da je nešto pogrešno nećeš to zaustaviti. Moraćeš raditi na disciplini, a kroz disciplinu će to svesno znanje prodreti u nesvesno poput strijele.

Kroz disciplinu, kroz jogu, kroz praksu meditacije, svesna odluka će dopreti do nesvesnog. A kada dopre do nesvesnog, samo tada će biti od neke koristi. Inače ćeš nastaviti misliti o nečemu, a napravićeš upravo suprotno.

Sv. Augustin je rekao da “Što god znam da je dobro – i uvek mislim da ću napraviti tako – kad se ukaže prilika da tako postupim, uvek ću napraviti što god je pogrešno.” To je ljudska dilema.

A joga je put za premošćavanje svesnog i nesvesnog. I kada zađemo dublje u disciplinu shvatićeš kako se to može postići. To se može postići. Dakle, ne oslanjaj se na svesno, ono je neaktivno. Nesvesno je aktivno. Promeni nesvesno; samo onda će tvoj život imati drugačiji smisao. Inače ćeš biti u još većoj bedi.

Misleći jedno, a radeći nešto drugo, stalno ćeš stvarati kaos – i malo-pomalo izgubićeš samopouzdanje. Malo-pomalo osećaćeš da si apsolutno nesposoban, impotentan, da ne možeš ništa učiniti. Pojaviće se samooptuživanje. Osećaćeš krivicu. A krivica je jedini greh.

Osho

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.