Tag: pisci svijeta

Anatomija Fenomena

Razum i razonoda ili poezija kao praktična filozofija [Pisci svijeta – Bokačo]

Tematski aspekti Bokačovog dela su erotska dimenzija ljudske čulnosti, opori realizam, kritika religije, dijalektički spojevi i ambigviteti tragičnog i komičnog, niskog i uzvišenog i nadasve kultivisanje narodnog jezika kao jezika poezije. Pohvala Bokaču je u osnovi pohvala „Dekameronu“. U „Dekameronu“ je reč o ustanku i trijumfu razuma i duha novovekovnog […]

Anatomija Fenomena

Valter Helerer – Filozofija neutronske bombe [Pisci svijeta]

Ljudi su mrtviali ostaju spomenici Pesnici City Lights-a su mrtviali Disneyland živi večno Ovde stoje zidine Kremlja u praznoj Moskvia tamo Wallstreet u poraznom Manhattan-uadressed to Emptymness, Naša mačka je mrtva zajedno s nama, alimačak Karlo je ostao nepovređen sa Reaganom ufilmskom arhivu Hollywood-a Empire State, prazna, pozdravlja preko vodepraznu […]