Tag: Srbija

Notes

Ivan Goran Kovačić kao opomena Hrvatima

Piše: Momčilo Đorgović Velike sile globalizuju i smrt. Sve više se igraju sa njom po celoj planeti. Potpuno je neizvesno koje će mesto života postati grob: mirni gradovi, sela, supermarketi, biznis kule, regioni, redakcije, transportna sredstva? Svima preti ta crna jama, nama ovde na Balkanu, takođe. Tu neumitnost iz ruke […]

Jasan Pogled

Šekspirovići

Život je priča koju pripovijeda idiot, puna buke i bijesa, a ne znači ništa Šekspir Mo­ra da je bio Šek­spi­ro­vić onaj Vi­ljem iz na­vod­no Strat­for­da na na­vod­nom Ej­vo­nu. Si­gu­r­no je na­še go­re list. Kao, uosta­lom, i mno­gi dru­gi ko­ji to ni­je­su htje­li da pri­zna­ju ni na mu­ka­ma. Sti­de se lju­di […]

Jasan Pogled

Vožd i javnost na kapitalističkoj periferiji

Piše: Jovo Bakić Centru kapitalističkog sistema više u Srbiji odgovara autoritarna vlast od preterano korumpirane i nestabilne oligarhije Teško je vreme. Izgledi za budućnost su turobni. Ne radi se samo o Srbiji, nije znatno bolje ni u centru kapitalističkog sistema. Problem je što je u Srbiji, kao kapitalističkoj periferiji, sve […]

Jasan Pogled

Igor Mandić: Putin je moja simpatija

Razgovarali: Nebojša Grujičić i Muharem Bazdulj Igora Mandića, zaista, kako fraza kaže, nije potrebno posebno predstavljati. Novinar, književni i muzički kritičar, feljtonist, kolumnist, esejist, polemičar, antologičar, gurman, hedonist, erotoman, pornofil, autobiograf i dnevničar, između ostalog, sedamdesetpetogodišnji Mandić je i danas najosebujniji živući jugoslovenski pisac opšte prakse. Rođeni Šibenčanin koji je formativne […]

Jasan Pogled

Kako odoleti Milu

  Piše: Marko Milačić Umesto da se druga Srbija dodiruje sa prirodnim saveznikom – drugom Crnom Gorom, onom koja besomučno priziva smenjivost vlasti, demokratiju i slobodno društvo. Ne, čini se da joj je bliža adresa – prva Crna Gora. Prva familija. Đukanović i njegovi Tužna je to i farsična istina […]

Jasan Pogled

Ko to tamo peva?

Pu­tin pri­je­hal u ras­pe­va­ni Be­o­grad. Do­bro­do­šli, Vla­di­mi­re Vla­di­mi­ro­vi­ču! Iz­me­đu Vas i kr­vo­loč­nog do­bit­ni­ka No­be­lo­ve na­gra­de za mir, onog go­spo­di­na ko­ji umje­sto bi­je­lih go­lu­bi­ca di­ljem svi­je­ta ša­lje dro­no­ve, ipak bi­ram Vas. Iz mo­ral­nih i emo­tiv­nih raz­lo­ga. Iz­me­đu voj­ne i gej-pa­ra­de, ipak bi­ram ovu pr­vu. Iz mo­ral­nih raz­lo­ga. Ma­da pa­ra­di­ra­nje baš i […]

Notes

Pera Todorović (2): Kraljeva gluva noć

Pera Todorović Srpska stvar u staroj Srbiji – Uspomene na Kralja Milana Priredila Latinka Perović Službeni list SRJ, Beograd 1997 Pera Todorović (2) kraljeva Gluva noć Gluva je beogradska noć. Sredina osamdesetih godina 19. veka. U Starom dvoru u kojem sada, nasledivši Dragana Đilasa, stoluju happy together Siniša Mali i […]