Tag: Stevan Raičković

Anatomija Fenomena

Najtiša [Tema: Raičković]

Pesmo, mala zvezdo!pođi sa mnom ćuteći po travi. Bockaće nas suve grane, suve vlati.Obići ćemo mesta gde su mravi.pođi pesmo, sa mnom ćuteći po traviI čelo mi pozlati. Ja sam dobar i ćutaću:Gledao sam dugo kamen kako ćuti.Gledao sam dugo drvo kako pati:Stoji samo raširenih ruku. Dođi, kao cvet tek […]

Anatomija Fenomena

Raičkovićeva autobiografija [Tema: Raičković]

Piše: Milivoj Nenin   Imao sam dva teksta o autobiografiji Stevana Raičkovića Jedan mogući život – prvi, davno objavljen,1 i drugi, u glavi, skiciran u glavnim konturama, dopunjen Raičkovićevom Fasciklom 1999/2000 – kada mi je u ruke stigao tekst Miroslava Maksimovića „Priča o nastanku pesme“ objavljen hiljadama kilometara daleko…2 I […]

Anatomija Fenomena

Kafane: noćna gradilišta [Tema: Raičković]

Piše: Dragan Hamović STEVAN RAIČKOVIĆ LIRIKA I ETIKA Biti potpuni pesnik ne znači biti od zajednice i javnih pitanja otpadnuti, prokleti pesnik, naročito ako pitanja kojima se kolektiv (u nevolji) zabavlja postavljaju neizbežne etičke izazove za svakoga ponaosob. U tome je Raičković bio potpun, makar ujedno bio i prokleto veran svome […]