Art

Talmud

Slika – Vladimir Lyubarov

U meni se vodi večna
borba.
Borba između Halake i Hagade.
Između Zakona i Legende.
Proze i poezije.

Najviše se bojim toga
da mi na tim
strašnim terazijama
ne prevagne jedna strana

i na taj način  izbaci
me iz koloseka,
baci me u neka
košmarna stanja.

„Nema pakla u budućem svetu“,
kaže rabin Simon ben Lakiš.
„Ali Svetac nad svecima pali svoje sunce,
čiji sjaj ispunjava srećom pravednike
i čini da nevernici pate.“

Duša tako nalazi u sebi samoj
nagradu ili kaznu.

Dosta je Hagade danas
kažem sebi samom!
Septembar je mesec,
u školu se ide u midraše svete
i uči se Zakon,
doktrina i pravo.

Srđan Sekulić

 

O autoru:

Srđan Sekulić (Priština, 1993) piše poeziju i prozu. Njegove kratke priče i pjesme objavljivane su u časopisima, na web portalima i u književnim zbornicima. Prevođen je na albanski, makedonski i engleski jezik. Jedan je od dobitnika nagrade Mak Dizdar za 2018. godinu. Trenutno živi u Novom Sadu.

 

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.