Art

Tulska basma

Foto: Ihor Malytskyi

                     za Skendera Kulenovića

Upita jedared pod šeširom izvidnik
Nanu na pragu magaze
U kujundžiluku:

Zašto ovi vaši ljudi
Za mrkle noći tamo rade

Zar neimate u tim vašim hišama
Sahane đugume i tepsije

Preko pramenka šamije
Ona mu reče – kuju
Lance i zengije

Kad nas ti tvoji
Akobogda oslobode –
Da se vežemo za nišane i džamije

Šaban Šarenkapić

(2020)

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.