Anatomija Fenomena

Uvek me je plašila skoro potpuna praznina u meni [Tema: Selin]

Uvek me je plašila skoro potpuna praznina u meni, to što, u stvari, nemam nikakvog ozbiljnog razloga da postojim. Sad sam bio pred proverenim dokazima sopstvenog ništavila. U ovoj sredini, toliko različitoj od one u kojoj sam ja imao svoje sitne navike, odmah sam se tako reći istopio. Osećao sam se vrlo blizu nepostojanja, jednostavno. Tako sam otkrio da čim sa mnom prestane da se govori o bliskim mi stvarima mene više ništa ne može da zadrži od zapadanja u neku sivu dosadu, u nekakvo sladunjavo, užasno propadanje duše. Da ti se zgadi.

 

Luj Ferdinand Selin

Putovanje na kraj noći

 

Priredio: Stefan Cikić

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.