Notes

Čarobna placenta [Knjiga dana]

U okviru programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2022.godini, Ministarstvo kulture Crne Gore je finansiralo štampanje drame Čarobna placenta autora Vuksana Vuksanovića.

Vuksanović je napisao slojevitu dramu koja govori o etičkim, moralnim i političkim posljedicama nasilja nad djecom kroz istoriju čovječanstva. Centralno pitanje drame glasi: da li je moguće ostvariti ekonomski i tehnološki napredak bez znanja o patnjama i posljedicama nasilja nad djecom? Da li su kolektivni snovi o idealnom društvu, biopolitičkom napretku i metafizičkim sistemima važniji od znanja o zločinima nad djecom?  Drugim riječima, da li je istorija nasilja nad djecom, zapravo istorija najvećeg zločina u istoriji čovječanstva?

Mr Natalija Đaletić je napisala predgovor Apel na Drugog ili o dramskom pisanju Vuksana Vuksanovića. Između ostalog, ona piše:

“Pozorište je sastanak, pisao je Ježi Grotovski. Čini se da je ova tvrdnja bliska dramaturgiji Vuksana Vuksanovića koji traži načine da dizajnira prostor za susrete likova svoje drame, susrete likova sa čitaocima (nadamo se, uskoro i susrete glumaca sa gledaocima), i, konačno, susret sa samim sobom. Ovakvo dramsko pisanje zasnovano je na stvarnom kontaktu sa čitaocem. Ne postoji izmišljeni, fingirani kontakt, već stvarna želja da se čitaocu prenese Znanje. Najvažniju priču ikada tvorenu, i ispiričanu, pričaće čitaocima Lena Gal, glavni lik drame Čarobna placenta.”

Komentar o drami je potpisao prof dr. Novica Milić.

Drama je nastala na osnovu motiva njegovog drugog romana Sjaj (CID, 2021).

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.