Anatomija Fenomena

Gi Debor – Društvo spektakla [Tema: Underground]

Šta je to jedna i jedina ljubav? Odgovoriću samo u prisustvu advokata… Predivna cepanja vulkanskih ostrva… Sreća je nova ideja u Evropi… Nikada nećemo zaboraviti ovu ukletu planetu… Ova civilizacija je u plamenu. Sve se urušava i tone. Kakvo divno torpedovanje!

*

Ono što vidim, kada pogledam unazad, na prolazak tog haotičnog vremena, jesu detalji koji su to vreme činili važnim za mene ili reči i lica koji ga evociraju: dani i noći, gradovi i ljudi i u srcu svega toga, neprekidni rat.

*

Ponekad se pitam čemu su se neki ljudi nadali? Pojedinačno se haba u borbi. Istorijski projekat nikada nije garantovao besmrtnoj mladosti da će je sačuvati od svih udaraca. Sentimentalne primedbe su uzaludne kao i pseudostrateške dosetke: “Kosti će vam biti rasute i zakopane na poljima Troje, zbog cilja čije ostvarenje nećete videti.” Priča se da je Frederik II, pruski kralj, jednom mladom oficiru koji je pred početak bitke počeo da okleva, rekao sledeće: “Šta je, pseto? Mislio si da ćeš živeti večno!”

*

Nije stvar u tome da shvatimo da neki ljudi žive manje ili više bednije od drugih, već da svi živimo na način koji je izvan naše kontrole… Jedini pravi poduhvat je oslobođenje svakodnevnog života, ne u nekoj istorijskoj perspektivi, već ovde i sada. To podrazumeva odbacivanje svih otuđenih oblika komunikacije. Zato i film mora biti uništen.

 

Gi Debor

iz knjige Društvo spektakla

 

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.