Anatomija Fenomena

Kalugina su presavili na dva dela i izbacili ga kao đubre [Tema: Harms]

сан

SAN

Kalugin je zaspao i usnio, tobože, sedi on u žbunju, a pored žbunja prolazi milicioner.

Kalugin se probudio, počešao usta i opet zaspao, i opet usnio, tobože, ide on pored žbunja, a u žbunju se pritajio i sedi milicioner.

Kalugin se probudio, stavio pod glavu novine, da ne uslinavi jastuk, i opet je zaspao, i opet usnio, tobože, sedi on u žbunju, a pored žbunja prolazi milicioner.

Kalugin se probudio, promenio novine, legao i opet zaspao. Zaspao je i opet usnio, tobože, ide on pored žbunja, a u žbunju sedi milicioner.

Ovde se Kalugin probudio i rešio da više ne spava, ali je momentalno zaspao i usnio, tobože, sedi on iza milicionera, a pored prolazi žbunje.

Kalugin vrisnu i uskomeša se na krevetu, ali više nije mogao da se probudi.

Kalugin je uzastopce spavao četiri dana i četiri noći, a petog dana se probudio toliko omršaveo, da je čizme podvezivao za noge uzicom, da mu ne bi spadale. U pekari, gde je Kalugin uvek kupovao pšenični hleb, nisu ga prepoznali i podvalili su mu poluražani.

A Sanitarna komisija je, idući po stanovima i ugledavši Kalugina, našla da je on nesanitaran i nepotreban, pa je naredila Stambenoj upravi da Kalugina izbaci – zajedno sa đubretom.

Kalugina su presavili na dva dela i izbacili ga kao đubre.

Danil Harms

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.