Tag: san

Art

Bog u birtiji – San

San Nekada se, može biti, i brodilo tim oblačićima, otiskivalo se sa mirisne jastučnice u neke druge i bolje svjetove. Bilo nekada. Nekada se, može biti, silazilo sa ugruvanih jastuka pravo u najdublje lagume. I tamo, u tim lagumima, brala se strava, otvarali se crni kovčezi najstrašnijih tajni. Bilo nekada. […]

Anatomija Fenomena

San [Tema: Borhes]

Kada ponoćni časovnici rasipajuvelikodušno vreme,otići ću dalje nego Odisejevi najbolji veslačiu predeo sna, nedostupanljudskome sećanju.U tome potopljenom predeluotkupljujem stvari koje nisam potpuno razumeo:trave iz jednostavne botanike,nešto raznovrsnije životinje,dijaloge sa pokojnicima,lica koja su u stvari maske,reči veoma drevnih jezikai ponekad stravu nesravnjivusa onom koju nam može pružiti dan.Biću svi ili niko. […]

Anatomija Fenomena

Kolridžov san [Tema: Borhes]

Lirski odlomak Kubla Kan (preko pedeset rimovanih i nepravilnih stihova, izuzetne prozodije) sanjao je engleski pesnik Samjuel Tejlor Kolridž, jednog letnjeg dana 1797. godine. Kolridž piše da se povukao na jedno imanje u Eksmuru; loše zdravstveno stanje primoralo ga je da uzme hipnotik; san ga je savladao nakon nekoliko trenutaka […]

Art

Trijade – Sestra i san

Sestra Pažljivo bira veš, uglavnom bijeli, ponekad sa blagorumenom čašom. Dugo se češlja, ružinom vodicom ispira usta. Natapa kožu mirisnim mlijekom. Četka maramu, pelerinu, suknju. Glanca cipelice do visokog sjaja. Dlanom zaglađuje prepeglanu maramicu. Oblači se bez žurbe pjevušeći molitvenu pjesmu. Srebrna kašičica meda na krišku oputerenog hljeba, čaša hladnog […]

Jasan Pogled

Kapitalizam ne voli što spavate

Piše: Jonathan Crary Svako ko je živeo na zapadnoj obali Severne Amerike možda zna da svake godine stotine vrsta ptica sezonski migriraju duž tog pojasa. Jedna od tih vrsta je belokruni strnad, koji ima veoma neobičnu sposobnost da tokom seobe ostane budan čak i do sedam dana. Takva sposobnost omogućava […]