Konkursi

Konkurs BAC-a za saradničke projekte na Balkanu za 2014.

Balkanski fond za umetnost i kulturu (BAC) raspisao je konkurs za saradničke projekte u oblasti savremene umetnosti i kulture (COLABs) za 2014. godinu, koje realizuju nezavisne organizacije iz regiona Balkana, odnosno iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, sa Kosova, iz Makedonije i iz Srbije.

Cilj BAC-a je da ubrza razvoj inkluzivnih, demokratskih i naprednih društava na Balkanu jačanjem kulturnog dektora i ohrabrivanjem regionalne saradnje i integracije. U tom smislu, BAC namerava da pomogne razvoj nezavisne kulturne scene u regionu podrškom projektima koji predstavljaju autentičnu kulturnu produkciju i ohrabrivanjem učešća i unapređenja kapaciteta aktera u toj oblasti.

Nezavisne kulturne organizacije, mreže, fondacije i/ili asocijacije pozvane su da predlože svoje ideje za COLABs.

Prijave treba da budu zasnovane na saradnji najmanje dva partnera iz zemalja koje su u fokusu. Dodatna partnerstva sa organizacijama iz drugih evropskih zemalja su dobrodošla. Aplikant i bar jedan od partnera moraju biti organizacije sa Balkana.

Saradnički projekti bi posebno trebalo da doprinesu:
proširenju pristupačnosti i participaciji u kvalitetnim, inovativnim i angažovanim programima u kulturi
povećanju saradnje i drugoročnog partnerstva nezavisnih kulturnih organizacija u regionu povećanju intersektorske saradnje povećanju kapaciteta aktera na nezavisnoj kulturnoj sceni.

Informacije o pravilima i specifičnim uslovima novog konkursa BAC-a, kriterijumima i ostalim detaljima nalaze se u Vodiču koji je, zajedno sa formularom za prijavljivanje, moguće preuzeti sa sajta BAC-a, odnosno OVDE.

Rok za prijavljivanje kompletne ideje i izjave o partnerstvu je 11. maj 2014.

Prijave treba poslati na adresu bac@artanglebalkans.net

Prijave poslate u neodgovarajućoj formi, nepotpune ili posle roka, nexće biti razmatrane.

Maksimalni iznos granta je 30.000 evra po projektu.

Realizacija odabranih projekata trebalo bi da počne najranije 1. novembra 2014. godine, a preporučljivo je da traju do 12 meseci.

Svi kandidati biće informisani o rezultatima Konkursa sredinom jula.

BAC vodi organizacija ArtAngle (art∡ngle), u saradnji sa Evropskom kulturnom fondacijom (ECF).

BAC je u 2014. podržan od ECF-a i art∡ngle.

(SEEcult.org)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.